ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όπου κι αν βρεθείς κάτι νηστίσιμο θα βρεις! Τρελός κατάλογος νηστίσιμων γευμάτων και όχι μόνο.

Για την διευκόλυνσή σας στο θέμα της νηστείας έχουμε αναρτήσει τον παραπάνω κατάλογο. Όσοι θέλετε δείτε τον και εκτυπώστε τον.

Εισαγωγή

Πάει και το τέταρτο ποδαράκι της κυρα-Σαρακοστής! Πόσα έμειναν; (Τρία). Τρεις εβδομάδες, λοιπόν έμειναν για την μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, το Άγιο Πάσχα.

Την Δ’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας καλεί να προσέξουμε την μορφή του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτη, του συγγραφέα της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης έζησε τον 7ο αιώνα και από μικρός βρέθηκε στο μοναστήρι και την έρημο του Σινά. Μετά από πολλά χρόνια υπακοής, άσκησης και μελέτης, έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής κι έγινε ηγούμενος της Μονής Σινά. Έμεινε γνωστός για το έργο του «Ουρανοδρόμος Κλίμαξ», τη σκάλα δηλαδή που οδηγεί τον άνθρωπο από τη γη στον Ουρανό, στον Παράδεισο. Καθένα από τα τριάντα σκαλοπάτια της σκάλας αυτής αντιστοιχεί σε μια αρετή ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής καταλήγοντας στα τελειότερα: πίστη, ελπίδα, αγάπη.

Κύρια αφήγηση ή διήγηση – Η θεραπεία ενός εκ γενετής τυφλού

Στην αυλή του Ναού του Σολομώντα στεκόταν ένας ζητιάνος, τυφλός από την γέννησή του. Δεν είχε αντικρίσει ποτέ του το φως και δεν μπορούσε να δει κανένα από τα θαυμαστά δημιουργήματα του Θεού. Καταλάβαινε μόνο κάποια από αυτά, αγγίζοντάς τα, και ξεχώριζε τους ανθρώπους από τον ήχο της φωνής και από τον θόρυβο της κίνησής τους.

Κάποτε βρέθηκε μπροστά του ο παντογνώστης Κύριος, ο οποίος είδε πως ο τυφλός ζητιάνος ήταν έτοιμος να Τον γνωρίσει και να πιστέψει. Όταν, λοιπόν, οι μαθητές Του αναρωτήθηκαν τι κακό είχε κάνει ο φτωχός αυτός άνθρωπος ή οι γονείς του, ώστε να τιμωρηθεί έτσι, ο Χριστός μας τους απάντησε πως στον τυφλό αυτόν άδικα έψαχναν την αμαρτία. Αντίθετα, η ασθένειά του θα γινόταν αιτία να φανερωθούν τα θαυμαστά έργα του Θεού!

Πραγματικά, ο Κύριος στάθηκε μπροστά στον ζητιάνο, έφτυσε στο χώμα και με την λάσπη που έφτιαξε άλειψε τα κλειστά του μάτια. Θα έλεγε κάποιος πως ο ανήμπορος άνθρωπος έδειχνε τώρα ακόμα πιο αξιολύπητος. Κι όμως, μόλις ο Ιησούς του είπε: «Εμπρός, προχώρα και πλύσου στην δεξαμενή του Σιλωάμ!», δίχως να διαμαρτυρηθεί, ξεκίνησε σκοντάφτοντας για τη μακρινή αυτή πηγή, που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης. Με το που έφτασε και πλύθηκε στα νερά του Σιλωάμ, τα μάτια του άνοιξαν κι έβλεπε καθαρά τα πάντα!

Συγγενείς, γείτονες και άγνωστοι άρχισαν τότε να τον ρωτούν πώς έγινε καλά. Το ίδιο ζήτησαν να μάθουν και οι Φαρισαίοι, μια και ήταν Σάββατο, μέρα ανάπαυσης από κάθε έργο αφιερωμένη μόνο στο Θεό. Σε όλους ο πρώην τυφλός έδινε χαρούμενος την ίδια απάντηση: «Κάποιος, που τον φώναζαν Ιησού, άλειψε τα μάτια μου με λάσπη, με έστειλε να πλυθώ και τώρα βλέπω!».

Αλλά οι υποκριτές Φαρισαίοι επέμεναν πως δεν επιτρέπονται τα θαύματα το Σάββατο και πως αυτός ο Ιησούς πρέπει να ήταν αμαρτωλός άνθρωπος, ανυπάκουος στον Νόμο. Η καρδιά του θεραπευμένου επαναστάτησε: «Ποτέ στους αιώνες δεν ακούστηκε να έχει βρει το φως του τυφλός εκ γενετής! Αν ο Ιησούς δεν προέρχεται από τον Θεό, πώς έκανε τέτοιο μεγάλο θαύμα;». Τα λόγια του αυτά, όμως, είχαν σαν αποτέλεσμα να τον διώξουν αμέσως εκνευρισμένοι έξω από το Ναό. Εκεί, μέσα στη μοναξιά του, ο Χριστός μας τον ξαναπλησίασε. «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού;» τον ρώτησε. Ο φτωχός άνθρωπος αναγνώρισε τη φωνή του Ευεργέτη του και συγκλονισμένος γύρισε να Τον κοιτάξει. «Ποιος είναι, Κύριε, για να Τον πιστέψω;» ζήτησε να μάθει συγκινημένος. «Τώρα πια Τον βλέπεις και σου μιλά.» του απάντησε ο Ιησούς.

Και τότε ο πρώην τυφλός, που το όνομα του δεν το ξέρουμε, αλλά την πίστη του θαυμάζουμε, με ανοιχτά τα σωματικά και τα πνευματικά του μάτια αποκρίθηκε «Πιστεύω, Κύριε!» και σκύβοντας στη γη προσκύνησε τον Θεάνθρωπο και Σωτήρα του.

Μην ξεχνάμε: Την Αγία Σαρακοστή

 • η Εκκλησία αυξάνει την καθημερινή προσευχή των πιστών με το Μεγάλο Απόδειπνο
 • και τη διάρκεια της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αντί αυτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και
  • μας καλεί πιο συχνά στους Ιερούς Ναούς για ειδικές Ιερές Ακολουθίες:
 • εκτός των Κατανυκτικών Εσπερινών τα απογεύματα των Κυριακών,
 • τελούνται προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες τις Τετάρτες και τις Παρασκευές
 • και φυσικά ψέλνονται κάθε Παρασκευή οι Χαιρετισμοί στην Θεοτόκο Μαρία .
 • Κι εμείς εδώ αλλάζουμε την προσευχή μας και λέμε:
 • “Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου…” Ποιος ξέρει την υπόλοιπη προσευχή;

Πρακτική εφαρμογή

 • Τι μας θυμίζει η κίνηση του Χριστού ο οποίος πήρε χώμα, έφτιαξε λάσπη και άλειψε τα μάτια του τυφλού;
  • (…) Ο Ιησούς «δημιουργεί» εξαρχής, θα λέγαμε, τους οφθαλμούς του ανθρώπου αυτού, ο οποίος είχε γεννηθεί χωρίς δυνατότητα όρασης. Μας θυμίζει έτσι τη διήγηση της Γένεσης για τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, από χώμα. Άρα ΑΥΤΟΣ είναι ο δημιουργός Θεός που για άλλη μια φορά δημιουργεί, τα μάτια αυτή τη φορά, από το μηδέν. ΜΗΝ ψάχνετε παιδιά να βρείτε ποιος είναι ο Θεός! Αυτός είναι, ο Ιησούς Χριστός.
 • Ο Θεός μας τιμωρεί με αρρώστιες κι άλλες δοκιμασίες κάθε φορά που αμαρτάνουμε;
  • Ὀχι βέβαια! Διότι κάπως έτσι εννοούσαν οι μαθητές όταν ρώτησαν τον Κύριό μας για τον τυφλό. Ότι “πληρώνει” αμαρτίες, δήθεν, ο τυφλός. Αντίθετα, ο Χριστός μάς έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή στα βάσανα και τις δυσκολίες της ζωής, αν π.χ. αν κτυπήσουμε σοβαρά, ή αρρωστήσουμε σοβαρά, μπορούμε με την βοήθειά Του να τα ξεπεράσουμε.
 • Ο τυφλός δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Χριστού και έτσι δεν ζητά τη θεραπεία από Αυτόν.
  • Αυτό δηλ. που κάνουν οι ασθενείς σε άλλες περιπτώσεις θαυμάτων του Κυρίου μας. Όμως, ο Χριστός βλέπει στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Η πίστη του τυφλού φαίνεται στην άμεση υπακοή του στην εντολή του Χριστού, να πάει δηλ. με τα μάτια του σκεπασμένα με λάσπη, στη δεξαμενή του Σιλωάμ η οποία ήταν πολύ μακριά.
  • Ο Κύριος σίγουρα θα μπορούσε να τον θεραπεύσει με έναν Του λόγο. Ο τρόπος όμως που διάλεξε δίνει στον τυφλό την ευκαιρία να συμμετέχει κι ο ίδιος στη θεραπεία του.
  • Ο Χριστός δεν δρα χωρίς την δική μας ανταπόκριση, ή εάν δεν θέλουμε. Άρα και στην ζωή μας εαν εμείς ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού θα την έχουμε.
 • Μόλις ο τυφλός ανέβλεψε αν και δεν είδε πουθενά τον Χριστό μιλούσε γεμάτος ευγνωμοσύνη για Αυτόν.
  • Μιλούσε όμως γι’ Αυτόν, γεμάτος ευγνωμοσύνη, σε όσους τον ρωτούσαν για τη θεραπεία του. Το ίδιο κι εμείς να κάνουμε και να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό αρχικά που μας δίνει το φως της ημέρας καθώς και την υγεία μας.
  • Να είμαστε ευγνώμονες στους φίλους μας, στους συνανθρώπους που μας ευεργετούν και ιδιαίτερα όταν το κάνουν χωρίς συμφέρον. Π.χ. όταν μας κερνάει κάποιος κάτι φαγώσιμο ή πόσιμο να λέμε ευχαριστώ κ.λπ.
  • Να είμαστε ευγνώμονες για αυτούς που μας εξυπηρετούν, που κάνουν χιλιόμετρα για χάρη μας, ή μας βοηθούν σε διάφορες εργασίες.
  • Να είμαστε ευγνώμονες για τους δασκάλους, τους κατηχητές μας που κάνουν τόσα για εμάς.
  • Οι αγνώμονες ευεργετημένοι δεν είναι αρεστοί στον Θεό.
 • Πόσα μας διδάσκει το θαύμα αυτό του Κυρίου!
  • Βλέπουμε την αξία της υπομονής, της υπακοής, της πίστης, της ευγνωμοσύνης, της ανδρείας… αρετών που μας οδηγούν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Αυγοδρομίες
  • Με ένα πλαστικό κουτάλι, μπαλάκια του πινγκ πονγκ ή αυγά το παιχνίδι είναι πολύ διασκεδαστικό!
  • Ορίζουμε μια αφετηρία και έναν τερματισμό και στη συνέχεια λέμε στα παιδιά να στηθούν κατά μήκος της αφετηρίας.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να φτάσουν στον τερματισμό χωρίς να τους πέσει το αυγό από το κουτάλι!
 • Πάνω χέρι, κάτω χέρι
  • Τα παιδιά κάθονται γύρω – γύρω οκλαδόν και ορίζεται ένα παιδί που θα σκύβει το κεφάλι του κάτω για να μην βλέπει τα παιδιά.
  • Κάθεται στο κέντρο του κύκλου για να μπορούν οι παίκτες να χτυπούν ρυθμικά την πλάτη του.
  • Όταν όλα είναι έτοιμα και ο σκυμμένος παίκτης φωνάζει “μπρος” και τότε τα παιδιά αρχίζουν τα χτυπήματα τραγουδώντας: “Πάνω χέρι, κάτω χέρι τίνος είν’ το παραπάνω το δεξί ή τ’ αριστερό;”.
  • Στην τελευταία λέξη κάποιο απ’ όλα τα παιδιά, σηκώνει ψηλότερα το χέρι του και ο σκυμμένος παίκτης οφείλει να το βρει.
  • Αν το βρει αλλάζει θέση με κάποιο άλλο παιδί που έχει σειρά, αν δεν το βρει ξανακάθεται ο ίδιος.

Καλή επιτυχία!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Όλα τα παιδιά μαζί με τον κατηχητή, γονατισμέμοι μπροστά από το εικόνισμα του Χρι στού στο ιερό τέμπλο θα εκφωνήσουμε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ, λέγοντας στο τέλος όλοι μαζί το “Δι’ εὐχῶν…” 

[Από πριν πρέπει να έχουμε βγάλει φωτοτυπίες την προσευχή για να την μοιράσουμε στα παιδιά].

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.