ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 17  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο Α´ Γύρος του 7ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στο γήπεδο της Γαλαξιδίου μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων που αφορά παιδιά 12 έως 18 ετών (ΣΤ´Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου).  

 2.  Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί το Δεύτερο Πρωτάθλημα Βόλεϊ μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποια κατηχητικά θα κατεβάσουν ομάδα βόλεϊ για να φροντίσουμε τα σχετικά.

3. Το Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεώς μας προσκαλεί τα παιδιά και τους νέους μας και όχι μόνο, σε μία ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ για την βοήθεια Φιλανθρωπικών Καταστημάτων και άπορους νέους. Δείτε, γνωστοποιείστε στα παιδιά σας και κατεβάστε την σχετική αφίσα. Αναρτήστε τη στον πίνακα ανακοινώσεων του κατηχητικού σας για να το μάθουν και να κινητοποιηθούν!

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗΣ: Σας θυμίζουμε ότι πρέπει να θυσιάσουμε κάποιο χρόνο για την προετοιμασία τυχόν χριστουγεννιάτικης εορτής που σκεπτόμαστε να πραγματοποιήσουμε με τα παιδιά των ομάδων μας.

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Επίσης σας αποστέλλουμε Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια για να αρχίσετε τις πρόβες για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή σας ή για ψυχαγωγία των παιδιών. (βλ. προηγ. μάθημα)

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ: Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (catichisi.gr) και να επιλέξετε το ανάλογο θεατρικό.

Εισαγωγή

Για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και των άλλων Μυστηρίων ή Ιεροπραξιών απαιτείται η χρήση διαφόρων σκευών και υφασμάτων αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. [Όσοι από τους κατηχητές είναι ιερείς καλό είναι να βάλουν ένα τραπέζι στον σολέα και να βγάλουν έξω τα ιερά σκεύη για να τα δείξουν στα παιδιά τους. Όσοι κατηχητές είναι λαϊκοί ας ενημερώσουν τον εφημέριο του ναού να τους βοηθήσει.]

Από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, μέχρι και την συγκρότηση των πολιτισμένων κοινωνιών, η δημόσια λατρεία χρησιμοποίησε πάντοτε σκεύη και άμφια, είτε στον ειδωλολατρικό κόσμο, είτε στην ιουδαική παράδοση, είτε στους χρόνους της Καινής Διαθήκης μέχρι και την ίδρυση της Εκκλησίας και την σταδιακή οργάνωση της κοινής λατρείας της. Με αυτά ή μέσω αυτών οι ιερείς των θρησκειών εξέφραζαν μεσιτευτικά ή ικετικά τον σεβασμό προς τον θεό, την τιμή, την ευχαριστία και τα διάφορα αιτήματά τους προς αυτόν.

Η λέξη «σκεύος» έχει την έννοια κάθε αντικειμένου που είναι χρήσιμο στις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου. «Σκεύος» όμως ονομάσθηκε και το σώμα του ανθρώπου. Έτσι στην χριστιανική παράδοση ο ίδιος ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ενώπιον του Θεού ως «σκεύος εκλογής». Τα ιερά σκεύη του επίγειου ναού είναι εκείνα που χρησιμοποιούνταν στις ευχαριστιακές συνάξεις, κυρίως επάνω στο Θυσιαστηρίο που είναι η προτύπωση του υπερουράνιου Θυσιαστηρίου, αλλά και όσα άλλα είναι απαραίτητα για την εύτακτη τελεσιουργία των ιερών μυστηρίων.

Τα ιερά σκεύη και ο συμβολισμός τους

α. Το Άγιο Ποτήριο. Ποτήριο χρυσό ή αργυρό με υψηλή βάση, στο όποιο ρίχνεται ο οίνος και το ύδωρ την ώρα που τελείται η Αγία Προσκομιδή. Στη Θεία Λειτουργία αγιαζόμενα μετατρέπονται σε Αίμα Χριστού. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο τίθεται και το Σώμα του Χριστού, μετά τον καθαγιασμό, απ’ όπου μεταλαμβάνουν οι πιστοί.
Εικονίζει το Ποτήριο εκείνο στο όποιο ο Κύριος ιερούργησε και παράδωσε στους Αποστόλους το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το βράδυ του Μυστικού Δείπνου (Λουκ. κβ’, 20).

β. Ο Δίσκος ή το Άγιο Δισκάριο. Μικρός, αβαθής, στρογγυλός δίσκος, χρυσός ή αργυρός, στον όποιο τοποθετείται, την ώρα που τελείται η Προσκομιδή, ο Αμνός και αγιάζεται στον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων. Ομοίως πάνω σ’ αυτόν τοποθετούνται οι μερίδες της Παναγίας, των Αγίων (των εννέα Ταγμάτων), των ζώντων και τεθνεώτων. Συμβολίζει τη φάτνη της Βηθλεέμ, τη νεκρική κλίνη και τη γη.

γ. Η Λαβίδα. Ο αρχαίος τρόπος μεταλήψεως των πιστών ήταν αυτός που τηρείται σήμερα από τους Λειτουργούς, δηλ. πρώτα το Σώμα του Χριστού από το Δίσκο και μετά το Αίμα από το Ποτήριο. Η λέξη λαβίδα δήλωνε τότε μεταφορικά τη «λαβίδα» των ιερατικών δακτύλων και χεριών, με τα οποία το Άγιο Σώμα εισαγόταν στα στόματα των πιστών. Το κοχλιάριο (κουταλάκι) χρησιμοποιήθηκε αργότερα τοπικά και γενικεύθηκε τον 10ο αιώνα, αλλάζοντας τον τρόπο της θ. Μεταλήψεως. Ή ονομασία όμως της λαβίδας έμεινε στο κουταλάκι. Συμβολίζει τη λαβίδα των Σεραφείμ που είδε στο όραμά του ο Ησαΐας.

δ. Ο Αστερίσκος. Σταυροειδές έλασμα το όποιο συγκρατεί το κάλυμμα πάνω από το Δισκάριο, όταν ο Λειτουργός μετά το τἐλος της Ακολουθίας της Αγίας Προσκομιδής «καλύπτει» τα προετοιμασθέντα Δώρα. Συμβολίζει το στερέωμα του ουρανού και τον αστέρα των Μάγων.

ε. Τα Καλύμματα. Δύο ισομεγέθη καλύμματα σε σχήμα σταυρού με τα όποια καλύπτονται ο Δίσκος και το Ποτήριο κατά την Αγία Προσκομιδή. Συμβολίζουν τα σπάργανα του Θείου Βρέφους, όταν το Δισκάριο εικονίζει τη Φάτνη και τα νεκρικά οθόνια του Χριστού, όταν το Δισκάριο γίνεται νεκρική κλίνη.

στ. Ο Αέρας. Κάλυμμα ορθογώνιο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, με το όποιο καλύπτονται τα Τίμια Δώρα στην αγία Πρόθεση και αργότερα, μετά την απόθεση τους, στην Αγία Τράπεζα. Αυτό το κάλυμμα στην μεγάλη Είσοδο ο Ιερέας ή ο Διάκονος το φέρει στην πλάτη του. Συμβολίζει ό,τι και τα καλύμματα.

ζ. Η Λόγχη. Μαχαίρι σε σχήμα λόγχης. Μ’ αυτό κόπτεται ο άρτος και εξάγεται ο Αμνός και οι μερίδες στην Προσκομιδή. Συμβολίζει τη λόγχη του στρατιώτη με την οποία ελόγχισε την πλευρά του Χριστού επάνω στο Σταυρό.

η. Το Ζέον. Μικρό δοχείο πού χρησιμοποιείται για τη μεταφορά θερμού (ζέοντος) ύδατος και έκχυση του μέσα στο Άγιο Ποτήριο πριν από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο εξαίρεται η ζέση του Αγίου Πνεύματος και παρακινούμαστε με τέτοια θερμότητα πίστεως να προσερχόμαστε στη Θεία Μετάληψη. Συμβολίζει το ζεστό αίμα που έρρευσε από την πλευρά του Χριστού μετά τη λόγχευσή Του.

θ. Η Μούσα. Είναι σφουγγάρ «πεπλατυσμένο» και χρησιμοποιείται στη συστολή, δηλ. στο καθάρισμα του Δίσκου και του Αντιμηνσίου. Φυλάσσεται μέσα στο Αντιμήνσιο.

ι. Αντιμήνσιο : Ύφασμα με ειδικές παραστάσεις, που απλώνεται πάνω στην Aγία Tράπεζα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή αντικαθιστά την Aγία Tράπεζα. Περιέχει λείψαν αγίου μάρτυρα και χωρίς αυτό δεν μπορεί να τελεστεί Θ. Λειτουργία.

ια. Ο Σπόγγος (προαιρετικό). Σφαιρικό σφουγγάρι που τοποθετείται μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να απορροφά την υγρασία του, μετά την κατάλυση από τον Ιερέα των υπολειμμάτων της Θείας Κοινωνίας μετά τη Μετάληψη των πιστών. Συμβολίζει το σπόγγο με τον όποιο στο Γολγοθά επότισαν τον Κύριο όξος (ξύδι).

ιβ. Τα Μάκτρα. Κόκκινα μανδήλια που χρησιμοποιούνται στη Θεία Μετάληψη Κλήρου και λαού. Μ’ αυτά σπογγίζουμε το στόμα μας. Όταν τα κρατάμε σωστά (με τα δύο χέρια μας, κάτω από το πηγούνι μας), μας προφυλάσσουν κατά τη θ. Κοινωνία από απροσεξία ή από στιγμιαία αδεξιότητα.

ιγ. Το Αρτοφόριο. Είναι ένα κατάλληλο ειδικό, συνήθως μεταλλικό, κουτί που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη της Θείας Κοινωνίας. Περιέχει Άγιο Άρτο εμβαπτισμένο στο τίμιο Αίμα του Κυρίου (δηλ. το Σώμα και το Αίμα Του). Εξάγεται τη Μεγάλη Πέμπτη και αποξηραίνεται για να διατηρείται. Κατά τη χρήση υγραίνεται για να μαλακώσει με κοινό οίνο. Χρησιμοποιείται σε έκτακτες ανάγκες, εκτός Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του έτους και κοινωνούν οι Ιερείς τους ασθενείς και πιστούς που δεν μπορούν να μεταβούν στο Ναό.

Αρτοφόριο λέγεται και το πρόσθετο μικρό κυτίο στο όποιο διαφυλάσσεται ο Αμνός του Κυρίου (το Σώμα και το Αίμα Του) τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή μέχρι την ημέρα πού θα χρησιμοποιηθεί στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

ιδ. Ο Τίμιος Σταυρός, συμβολίζει την ανίκητη δύναμη της Εκκλησίας κατά του κακού. Ανάλογα με τη λειτουργική του χρήση έχουμε:

(1) Τον Σταυρό των λιτανειών,
(2) Τον Σταυρό του αγιασμού,
(3) Τον Σταυρό ευλογίας της Αγίας Τραπέζης,
(4) Τον «Εσταυρωμένο» του Ιερού, που λιτανεύεται τη Μεγάλη Πέμπτη και τοποθετείται προς προσκύνηση στο μέσον του Ναού.

ιε. Η ιερά Κανδήλα, που καίει αδιάκοπα πίσω από την αγία Τράπεζα και μπροστά στον Εσταυρωμένο, γι΄ αυτό καί «ακοίμητη κανδήλα» επίσης αποκαλείται. Η λέξη καντήλι προέρχεται από τη λατινική candela.

Μια συνήθεια που διατηρεί τον βαθύ χριστιανικό συμβολισμό της με το Φώς του Χριστού που φωτίζει κάθε άνθρωπο, που θερμαίνει την ελπίδα και που παρηγορεί και συντροφεύει στις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς. Το άναμμα του καντηλιού ενέχει τον συμβολισμό ότι προσφέρεται ως θυσία σεβασμού και τιμής προς τον Θεό και τους Αγίους του. Συμβολίζει επίσης, το φώς του Χριστού που φωτίζει κάθε άνθρωπο, καθώς επίσης συμβολίζει και το γνωστό παράγγελμα του Κυρίου μας ότι πρέπει να είμαστε, οι χριστιανοί, τα φώτα του κόσμου. Το καντήλι, επίσης, συμβολίζει το έλεος του Θεού προς τιυς ανθρώπους.

ιστ. Ο Επιτάφιος. Είναι κατάλληλο ύφασμα με κεντημένο ή ζωγραφισμένο τον Χριστό νεκρό, όπως ήταν μετά την αποκαθήλωση. Αργότερα στον Επιτάφιο προστέθηκαν, γύρω από τον Χριστό, η Παναγία, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, ο Ιωάννης, Μυροφόρες και Άγγελοι, σε «επιτάφιο θρήνο». Αυτό τον Επιτάφιο προσκυνούμε και περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στρωμένο πάνω σ’ ένα διασκευασμένο τραπέζιο το λεγόμενο Κουβούκλιο (που ονομάζουμε και αυτό Επιτάφιο), και συμβολίζει το λίθο, πάνω στον όποιο το Σώμα του Χριστού δέχτηκε τις μεταθανάτιες περιποιήσεις.

ιζ. Τα Θυμιατήρια. Είναι κινητά πύραυνα (κατάλληλα μεταλλικά σκεύη), που δέχονται τα κάρβουνα και το θυμίαμα, με τα όποια θυμιάζονται η Αγία Τράπεζα, οι Άγιες εικόνες και ο λαός, όπως και όταν το Τυπικό της Εκκλησίας καθορίζει στις διάφορες Ακολουθίες. Εξαρτώνται από αλυσίδες, με ή χωρίς κωδωνίσκους (συνήθως δώδεκα, που συμβολίζουν τους Αποστόλους του Κυρίου), και η βάση τους είναι με ή χωρίς κάλυμμα.

Στις Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απλούστερα θυμιατήρια χειρός, τα «κατζία», σαν ένα είδος κυμβάλου που συνοδεύει την ψαλμωδία (ιδίως μετά από ανάλογη εκπαίδευση).

Με το θυμίαμα που προσφέρουμε την ώρα της προσευχής υποβοηθείται η ανάταση της ψυχής προς τα υψηλά, «άνω σχώμεν τας καρδίας». Όπως το θυμίαμα θερμαινόμε¬νο στον άνθρακα ανέρχεται προς τα άνω ευωδιάζοντας το περιβάλλον, έτσι και η ψυχή του πιστού με θερμή πίστη πρέπει να πτερουγίζει προς τα άνω μυροβλύζουσα, απαγγιστρωμένη από τις υλικές μέριμνες. Η βάση του θυμιατηρίου υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού, η φωτιά τη θεότητα Του και ο ευώδης καπνός μας «πληροφορεί» την προπορευόμενη ευωδία του Αγίου Πνεύματος.

ιη. Τα Εξαπτέρυγα. Είναι μεταλλικοί δίσκοι με ανάγλυφες, άμφιπρόσωπες παραστάσεις εξαπτέρυγων Σεραφείμ, τοποθετημένοι σε κοντάρι. Χρησιμοποιούνται στη μικρή και μεγάλη Είσοδο και στις λιτανείες. Παλαιότερα κατασκευάζονταν από υμένες ή πτερά ζώων και τα χρησιμοποιούσαν οι Διάκονοι σαν ριπίδια («βεντάλιες») για να εκδιώκουν τα έντομα, κυρίως πά¬νω από το Άγιο Ποτήριο. Σήμερα η κίνηση αυτή συμβολικά γίνεται με τον Αέρα διπλωμένο, όταν ο Λειτουργός εκφωνεί: «Στώμεν καλώς…». Τα εξαπτέρυγα συμβολίζουν ασφαλώς το αγγελικό τάγμα των εξαπτερύγων αγγέλων, το οποίο παραστέκεται τιμητικά στο Θεό (Ησ.6:1-2, Αποκ.4:6-8).

ιθ. Τα Λάβαρα. Είναι είδος ιερών σημαιών με αμφιπρόσωπες παραστάσεις Αγίων, κεντητές ή ζωγραφιστές, που χρησιμοποιούνται στις λιτανείες.

κ. Τα κηροπήγια. Είναι μεταλλικές βάσεις για στήριξη κεριών ή λαμπάδων, που ανάβονται για φωτισμό ή για ένδειξη ευλάβειας, δύο συνήθως στην Αγία Τράπεζα και μία στην Προσκομιδή. Συμβολίζουν το ανέσπερο φως της χριστιανικής διδασκαλίας. Συνθετότερα κηροπήγια είναι και αυτά στα όποια οι πιστοί ανάβουν τα κεριά τους στα προσκυνητάρια. Τα κεριά συμβολίζουν την ψυχή μας, η οποία θα πρέπει να είναι καθαρή όπως το φως και να καίει σαν τη φωτιά από λαχτάρα για την ένωσή της με το Χριστό.

κα. Τα Σήμαντρα και οι Κώδωνες. Είναι οι καμπάνες με τις όποιες καλούνται οι πιστοί στους Ι. Ναούς με ανάλογη σήμανση για Θ. Λειτουργία, για λιτανεία, για εκφορά νεκρών κ.λπ. Οι εύηχες καμπάνες καλούν τους πιστούς να προσέλθουν στην Εκκλησία. Έχουν πάρει την ονομασία τους από την Καμπανία, περιοχή της Ιταλίας, στην οποία πρωτοκατασκευάστηκαν. Συμβολίζουν δε τις σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση.

Στις Ιερές Μονές υπάρχουν και σήμαντρα, «κόπανοι» και «τάλαντα», με τα όποια οι Μοναχοί, ανάλογα με το τυπικό κάθε Μονής, ειδοποιούνται λεπτομερώς για την προετοιμασία ή την πρόοδο των Ακολουθιών.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Επειδή το κατ᾽ εξοχήν κέντρο της χριστιανικής λατρείας είναι το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, τα πρώτα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεσή της και αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη είναι το «Ποτήριον» της προσφοράς του Αίματος της Θυσίας του Χριστού και δευτερευόντως το «Τριβλίον» του Μυστικού Δείπνου, το οποίο όμως αν και προεικονίζει την μελλοντική χρήση του Δισκαρίου για την κλάση του Άρτου, δεν χρησιμοποιήθηκε γι᾽ αυτόν τον σκοπό από τον Κύριο κατά την ώρα εκείνη.

Τα ευχαριστιακά σκεύη θεωρούνται ως τα κατ᾽ εξοχήν ιερά αντικείμενα της ορθοδόξου λατρείας. Δεν επιτρέπεται να αγγίζονται παρά μόνο από τους ιερωμένους με άκρα ευλάβεια και να περικρύπτονται από τους αμυήτους ή τους αλλόθρησκους.

Ως ανατεθειμένα και αφιερωμένα στον Κύριο, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για κοινές ανάγκες. Την ιερότητά τους δεν την αποκτούν με ειδική τελετή ή και με χρήση με άγιο μύρο. Οι ακολουθίες που υπάρχουν σε ορισμένα ευχολόγια είναι νεωτερικές και οφείλονται σε δυτική επίδραση. Τα ιερά αντικείμενα αγιάζονται με την χρήση τους».

Η απάντηση του Βαλσαμώνα προς τον Μάρκο Αλεξανδρείας σχετικά με την ιερότητα των σκευών είναι ξεκάθαρη: Αρκεί η τοποθέτηση σκευών και σκεπασμάτων στην καθαγιασμένη α-γία Τράπεζα η επ᾽ αυτών απόθεση και η δι᾽ αυτών κάλυψη του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου για τον αγιασμό τους, χωρίς ανάγνωση ευχών και χωρίς χρήση δι᾽ αγίου Μύρου.
Κατά τις μαρτυρίες των πηγών:

Α) Όταν χρειασθεί να επισκευασθούν ιερά σκεύη, δεν μεταδίδουν την ιερότητά τους στα εργαλεία του τεχνίτη, ώστε να αχρηστευτούν πλέον ή να καταστραφούν, κατά τον Ιωάννη Κι-ρους. Σύμφωνα με άλλες αποκρίσεις όμως ισχύει το αντίθετο.
Β) Σε κρισιμώτατες και δεινές περιστάσεις λιμών, είτε για εξαγορά αιχμα-λώτων, είτε για την αντιμετώπιση χρεών της Εκκλησίας και κινδύνου να απολέσει σημαντική ακίνητη περιουσία της, είτε για την κάλυψη εθνικών κινδύνων, η Εκκλησία παρεχώρησε πολύτιμα ιερά της σκεύη και αναθήματα, αφού όμως προηγουμένως έλιωναν ως μέταλλο, για να προληφθούν άτοπες βεβηλώσεις τους.
Γ) Σε περίπτωση βεβηλώσεως σκευών, όπως συμβαίνει με καταπατηθέντες υπό ανιέρων και μη λειτουργηθέντες επί μακρόν ιερούς Ναούς ή με διασαλευθείσες άγιες Τράπεζες, «αγιάζονται» τα μιανθέντα μάλλον με αγιασμό, κατά τον Γεννάδιο Σχολάριο.
Δ) Η κλοπή ιερών σκευών θεωρείται θεοστυγής ιεροσυλία και τιμωρείται ανάλογα με καθαίρεση ή αφορισμό. Προιόντα επίσης ιεροσυλίας απαγορεύεται ακόμη και από το κοσμικό δίκαιο να κληρονομηθούν.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Λεπτομέρειες για τον Ετήσιο Διαγωνισμό “25 Challenges”, διαβάστε στο παρακάτω λινκ:

  • Challenge #7
  • ΤΙΤΛΟΣ: Φυσάει αέρας
  • Υλικά: 12 ρεσό, 2 μπουκάλια αναψυκτικών άδεια
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1. Καλούνται 5 παίχτες να μπορέσουν να εκτελέσουν την άσκηση όπως στο βίντεο που βλέπετε παρακάτω.

2. Δηλαδή 5 παιδιά -με την σειρά τους το καθένα- πρέπει να φυσήξουν με ένα άδειο μπουκάλι αναψυκτικού ή με το στόμα τόσο δυνατά έτσι ώστε να σβήσουν τα 12 αναμμένα ρεσό όπως δείχνει το βίντεο. Το παιδί που θα αποτύχει να σβήσει τα κεριά θα δεχθεί 3 “κουτουλιές” από έναν βοηθό κατηχητή που θα κρατά ένα άλλο άδειο μπουκάλι αναψυκτικού.

3. Παρακαλούμε να επαναλάβετε την προσπάθεια 3 φορές (άρα 5 παιδιά επί 3 φορές) ανεξάρτητα εάν πετύχετε το αποτέλεσμα ή όχι.

4. Στην διάθεση του, κάθε κατηχητικό θα έχει  30” (δευτερόλεπτα) για να εκτελέσει σωστά την άσκηση.

5. Το challenge θα βιντεοσκοπείται με ένα βίντεο των 30 δευτ. 

6. Το τελικό βίντεο θα πρέπει να μας το στείλετε στο Ίνσταγκραμ https://www.instagram.com/pat.augoustinos/,  αλλιώς στο μέιλ γράφοντας από πιο κατηχητικό είστε.

7. Παρακαλούμε, οι κατηχητές, να ρωτάτε τα παιδιά σας εάν συμφωνούν να παρουσιαστεί το πρόσωπό τους στο διαδίκτυο! Αν όχι τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε, να μην τα παρουσιάσουμε δημόσια.

Έχει πλάκα το challenge!!

Καλή επιτυχία!!!