ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εισαγωγή

Χαίρετε παιδιά μου! Να είστε πάντα χαρούμενα! ) Χριστός = χαρά! Σπουδαίες γιορτές είχε η εβδομάδα που πέρασε. Η Εκκλησία μας τίμησε τους Ταξιάρχες και μαζί όλους τους Αγγέλους (8 Νοεμβρίου) και τον Άγιο Νεκτάριο (9 Νοεμβρίου). Ας τους επικαλούμαστε στην προσευχή μας, είναι σπουδαίοι βοηθοί.
Ποιος θα μας θυμίσει για ποια γυναίκα -μακρινή γιαγιά του Χριστού μας- μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα; Σωστά, μιλήσαμε για τη Ρουθ. Όχι πολλά χρόνια μετά, γεννήθηκε μια άλλη ευσεβής γυναίκα που ονομαζόταν Άννα… (προσοχή δεν πρόκειται για τη Αγία Άννα, τη μητέρα της Παναγίας).

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Η Άννα, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Ο καλός της σύζυγος, ο Ελκανά, προσπαθούσε να την παρηγορήσει αλλά εκείνη είχε βαθιά θλίψη, γιατί επιθυμούσε ν’ αποκτήσει ένα δικό της παιδί. Ο καιρός περνούσε κι η Άννα είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες της στον Θεό. Με δάκρυα στα μάτια Τον παρακαλούσε να της δώσει έναν γιο, με την υπόσχεση να Του τον αφιερώσει. Την προσευχή της άκουσε τυχαία ο ηλικιωμένος αρχιερέας Ηλί, που βρισκόταν εκεί και την διαβεβαίωσε πως ο Θεός θα την ακούσει…

Έτσι κι έγινε! Η Άννα γέννησε γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη και δόξασε τον Κύριο για την ευλογία αυτή, χωρίς στιγμή να ξεχάσει και την υπόσχεση που είχε δώσει. Πραγματικά, όταν ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωσε λίγο, η Άννα τον έφερε στον αρχιερέα Ηλί δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Με την πράξη της αυτή απέδειξε ότι αγαπούσε ολόψυχα το Θεό κι Εκείνος, σαν στοργικός Πατέρας, της χάρισε πολλά ακόμα παιδιά!

Ο μικρός Σαμουήλ αγάπησε πολύ τη ζωή μέσα στο ιερό και χαιρόταν που βοηθούσε τον αρχιερέα στη λατρεία του Θεού. Κι ενώ οι δυο γιοι του Ηλί, αν και μεγαλύτεροι, δεν είχαν καθόλου καλή συμπεριφορά και συνεχώς ενοχλούσαν τους πιστούς ντροπιάζοντας τον πατέρα τους, ο Σαμουήλ δεν άφησε τον εαυτό του να παρασυρθεί. Αντίθετα φρόντιζε να είναι πολύ προσεκτικός, ήσυχος και απέφευγε να μιλάει. Ήξερε πως στο ιερό, που είναι το σπίτι του Θεού, οι άνθρωποι πρέπει να συμπεριφέρονται με ευλάβεια.

Μια νύχτα, ενώ ο Σαμουήλ κοιμόταν, άκουσε μια φωνή να τον προσκαλεί: «Σαμουήλ, Σαμουήλ!». Αμέσως το παλικάρι έτρεξε στον Ηλί και τον ρώτησε τι τον θέλει. Δεν ήταν όμως ο Ηλί αυτός που τον φώναζε. Αφού ο Σαμουήλ άκουσε άλλες δυο φορές την ίδια φωνή κι ο αρχιερέας τον συμβούλεψε ν’ απαντήσει: «Μίλησε, Κύριε, κι ο δούλος Σου Σ’ ακούει». Τότε το νεαρό παιδί κατάλαβε πως αυτή ήταν η φωνή του Θεού, ο Οποίος στη συνέχεια του φανέρωσε πολλά πράγματα που θα γίνονταν στο μέλλον. Από τότε όλοι αναγνώριζαν το Σαμουήλ ως Προφήτη.

Την εποχή εκείνη οι Φιλισταίοι έκαναν πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών, τους νίκησαν κι άρπαξαν την Κιβωτό της Διαθήκης, το κιβώτιο δηλαδή που είχε μέσα τις πλάκες με τις δέκα εντολές. Ο γέροντας πια Ηλί, όταν πληροφορήθηκε την είδηση της αρπαγής της Κιβωτού, έπεσε από το κάθισμά του, χτύπησε στα σκαλοπάτια και πέθανε! Οι Φιλισταίοι όμως έπαθαν πολλές συμφορές γι’ αυτή την άσχημη πράξη τους και τελικά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στους Ισραηλίτες την ιερή Κιβωτό. Αυτό έδωσε στο λαό μεγάλη χαρά αν και, δυστυχώς, παρέμενε σκλαβωμένος στους εχθρούς του κι επηρεαζόταν σιγά σιγά από τη ειδωλολατρία.

Τότε ο Σαμουήλ ανέλαβε το ρόλο του Κριτή, δηλαδή του αρχηγού των Ισραηλιτών (είναι μάλιστα ο τελευταίος Κριτής). Σαν άλλος Μωυσής τούς συμβούλεψε να μην πιστεύουν στα είδωλα, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο. Κατέστρεψε τα αγάλματα των ψεύτικων θεών και δίδαξε όλες τις φυλές του Ισραήλ να υπακούν στον Νόμο του Θεού. Η αγωνία του τον έκανε να προσεύχεται θερμά κι ο Κύριος γνωρίζοντας την πίστη του χάρισε τελικά στον λαό την ελευθερία από τους Φιλισταίους.

Χρόνια αργότερα οι Ισραηλίτες, επηρεασμένοι από τους γείτονές τους που είχαν βασιλιά, ζήτησαν απ’ το Σαμουήλ να διαλέξει έναν βασιλιά γι’ αυτούς. Ο σπουδαίος Κριτής τούς εξήγησε πως οι βασιλιάδες γίνονται πολύ ισχυροί και μπορούν να αδικούν και να καταπιέζουν. Μα εκείνοι δε φαίνονταν να πείθονται κι επέμεναν στο δικό τους θέλημα. Δεν αισθάνονταν σαν αληθινό και παντοδύναμο Πατέρα τους τον Θεό κι αναζητούσαν έναν άρχοντα. Το τι έγινε θα το ανακαλύψουμε στο επόμενο μάθημα…

Πρακτική εφαρμογή

 1. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη.  Αξίζει να θαυμάσουμε όλοι την Άννα για την πίστη και την ευσέβειά της, γιατί δέχθηκε με χαρά ν’ αποχωριστεί το μονάκριβο παιδί της και να το αφιερώσει στον Κύριο. Εκείνος, σαν στοργικός Πατέρας, της χάρισε πολλά ακόμα παιδιά! Η Άννα εμπιστεύτηκε τον Θεό κι Εκείνος της χάρισε όλα όσα είχε ανάγκη. Εμείς αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού; Δυστυχώς όχι. Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ο Παντοδύναμος Θεός επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή μόνο όταν Τον εμπιστευτούμε και προσευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας.
 2. Ο Σαμουήλ βοηθούσε μέσα στο ιερό της Σηλώ (ο Ναός του Σολομώντα δεν είχε ακόμα κατασκευαστεί, υπήρχε μόνο το ιερό και το θυσιαστήριο στην πόλη Σηλώ). Έτσι κι εμείς, αν και μικροί, μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους τον ιερέα της ενορίας μας. Μέσα στο Ιερό σαν ιεροπαίδες (παπαδάκια), στην καθαριότητα του Ναού, στις διάφορες εορτές, στις Ιερές Ακολουθίες… Φυσικά η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι όπως αυτή του Σαμουήλ, ο οποίος φρόντιζε να είναι πολύ προσεκτικός, ήσυχος και απέφευγε να μιλάει. Στον Ιερό Ναό, το σπίτι του Θεού, οι άνθρωποι πρέπει να συμπεριφέρονται με ευλάβεια και φόβο (σεβασμό) Θεού.
 3. Ο Σαμουήλ όταν άκουσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί, αμέσως ενημέρωσε τον αρχιερέα Ηλί. Έτσι κι εμείς πρέπει αμέσως να φανερώνουμε στον πνευματικό μας πατέρα όποια πνευματική απορία έχουμε και γενικότερα ό,τι σοβαρό μας απασχολεί. Εκείνος με φώτιση Θεού θα μας οδηγήσει σωστά. Αν προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση μόνοι μας το πιο πιθανό είναι να κάνουμε λάθος. Κι εσείς παιδιά να αποκτήσετε σιγά-σιγά όπως μεγαλώνετε πνευματικό πατέρα!
 4. Όπως είδαμε, για ακόμα μια φορά οι Ισραηλίτες περιφρόνησαν τον αληθινό Θεό και αιχμαλωτίστηκαν από τους Φιλισταίους. Ο Σαμουήλ κάλεσε τους Ισραηλίτες να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, αφήνοντας τα είδωλα. Οι θερμές προσευχές του Σαμουήλ εισακούστηκαν από τον Θεό και οι Ισραηλίτες, αφού μετανόησαν, ελευθερώθηκαν από τους Φιλισταίους.  Ο Θεός Πατέρας αγαπάει όλα τα παιδιά Του και πάντα περιμένει να γυρίσουν κοντά Του όταν με τα λάθη και την κακή τους συμπεριφορά Τον στενοχωρούν.
 5. Ο Θεός όσες φορές κι αν Τον πικράνουμε, μας περιμένει με ανοιχτή την απέραντη αγκαλιά Του. Θεέ μου, δώσε μας πίστη, ταπείνωση και μετάνοια, φώτισέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου και να μη σε στενοχωρούμε. Αμήν.

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξετε με τα παιδιά σας, ή παίξτε τα παρακάτω:

Δυο Αλήθειες Κι Ένα Ψέμα

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και κάθε ένα καλείται να πει τρεις προτάσεις για τον εαυτό του. Οι δύο πρέπει να είναι αλήθεια και η μία ψέμα. Οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να μαντέψουν ποια πρόταση είναι το ψέμα και να ψηφίσουν όλοι μαζί. Αφού πουν όλοι με τη σειρά τους, τότε όλοι οι παίκτες από την αρχή αποκαλύπτουν τη σωστή απάντηση.

Αγώνας Με Τρία Πόδια

Τα παιδιά χωρίζονται ανά δύο και δένουν τα πόδια μεταξύ τους, το δεξί του ενός με το αριστερό του άλλου, ώστε να βρίσκονται δίπλα. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να τρέξουν ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο που θα οριστεί ως τέρμα. Το ζευγάρι που θα τερματίσει πρώτο, κερδίζει.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.