ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΡΟΠΑΡΙΟ:

Ἰδιόμελον Ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ Δευτέρας Α΄Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν:

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καί ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος.

Μετάφραση

Ας νηστέψουμε νηστεία δεκτή εύχάριστη στον Κύριο· αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση (να απέχω) από τα κακά, η εγκράτεια της γλώσσας (να μην μιλάω πολύ), η αποχή από το θυμό, ο χωρισμός από τις ανάρμοστες (αμαρτωλές) επιθυμίες, (η αποχή από) την καταλαλιά (=όταν επαινώ και ταυτόχρονα κατηγορώ τον άλλο), το ψέμα και την επιορκία (όταν δεν τηρώ τις υποσχέσεις μου απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους)· η εγκράτεια απ’ αυτά είναι νηστεία αληθινή και ευσπρόσδεκτη.


Εισαγωγή

 •  Ανάγνωση και μετάφραση του τροπαρίου (Ἰδιόμελον Ἀποστίχων…)
  • Είναι σημαντικό η ανάγνωση να γίνεται με τρόπο ζωντανό, παραστατικό και αν είναι δυνατόν από μνήμης. 
  • Διαβάζουμε το τροπάριο με ζωντάνια, παραστατικά για να κατανοούν τα παιδιά καλύτερα ότι ακούν. 
  • Ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν τι κατάλαβαν από αυτό το τροπάριο, και γιατί κατά την γνώμη τους το έχει βάλει αυτό το διάστημα η Εκκλησία μας. 

Ας πάμε τώρα στο σημερινό θέμα: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ; 

 • Είναι μια πορεία προς το Πάσχα, είναι ένα ταξίδι. 
 • Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, όμως εμείς το ξεχνάμε, όπως ξεχνάμε και τον θάνατο! Ο Χριστός, όμως, είναι ο νικητής του θανάτου. Ζούμε σαν να μην έχει έρθει ο Χριστός στη γη ποτέ. 
 • Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αμαρτία όλων μας. 
 • Το Πάσχα είναι μια διάβαση, ένα πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. 
 • Η Σαρακοστή είναι μια περίοδος χαρμολύπης, χαράς και λύπης ταυτόχρονα. Λύπης γιατί στε νοχώρησα και στενοχωρώ τον Θεό με τις πράξεις μου και Τον “ανάγκασα” να θυσιαστεί για εμένα. Είναι περίοδος χαράς διότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και πλέον μπορώ να σωθώ.
 • Είναι μια μακρά περίοδος νηστείας που διαρκεί 7 εβδομάδες. 
 • Την περίοδο αυτή κοιτάμε περισσότερο τον εσωτερικό μας κόσμο. 
 • Ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα. Λέγεται όλη η εβδομάδα καθαρά διότι αρχίζει ο καθαρισμός του σώματος από τις τροφές, η αποτοξίνωση.
 • Μια περίοδος περισσότερης προσευχής, μελέτης και αυτοκριτικής. 
 • Μια περίοδος περισσότερης λειτουργικής και λατρευτικής ζωής. Δηλαδή πηγαίνουμε πιο συχνά στην Εκκλησία, π.χ. Χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή κ.λπ. (βλ. αναλυτικά παρακάτω). 
 • Επίσης πολλοί χριστιανοί τις πρώτες τρεις μέρες κάνουν πιο αυστηρή νηστεία το λεγόμενο “τριήμερο” απέχοντας από τροφή και από νερό και τις τρεις ημέρες! Καταλήγουν την καθαρά Τετάρτη να πάνε στην Θεία Λειτουργία της Προηγιασμένης να κοινωνήσουν και κατόπιν να φάνε νηστήσιμο φαγητό.

ΓΙΑΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ;

 • Λέγεται έτσι από την λέξη “τεσσαράκοντα” που δεικνύει ότι νηστεύουμε 40 ημέρες. • Σύνολον όμως νηστεύουμε 56 ημέρες, Πώς προκύπτει αυτό;
 • Έξι εβδομάδες (6 Χ 7 = 42 ημέρες) είναι η κυρίως νηστεία, συν
 • Μία εβδομάδα (7 ημέρες) της απόκρεω, συν
 • Μία εβδομάδα (7 ημέρες) της Μεγ. Εβδομάδος.
 • Σύνολον μας κάνουν= 8 εβδομάδες Χ 7 ημέρες = 56 ημέρες.

ΓΙΑΤΙ ΠΕΝΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ; 

 • Δεν πενθούμε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός για εμάς, αλλά…
 • Διότι “αναγκάσαμε” τον Χριστό, με τις αμαρτίες, να σταυρωθεί για εμάς, γεγονός που μας στε νοχωρεί.

ΓΙΑΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ; 

 • Νηστεύουμε γιατί η πρώτη εντολή που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους ήταν η νηστεία.
 • • Νηστεύουμε διότι και ο Κύριος νήστεψε 40 ημέρες παραμένοντας νηστικός χωρίς τροφή και νερό και λέγοντας ότι άνθρωπος δεν ζει μόνο με τροφή αλλά και με τον λόγο του Θεού.
 • • Νηστεύουμε για να έχουμε περισσότερη δύναμη για πνευματική ζωή. 
 • Νηστεύουμε για να εκπαιδευόμαστε στην εγκράτεια στο φαγητό, στα λόγια μας, στο θυμό μας, στα νεύρα μας κ.λπ. 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΉ; 

 • Πηγαίνουμε στην Εκκλησία τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές ημέρες.
 • • Κάθε Κυριακή απόγευμα στον κατανυκτικό εσπερινό. 
 • Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Πέμπτη πηγαίνουμε τα Μεγάλα Απόδειπνα.
 • Κάθε Τετάρτη ή Παρασκευή πηγαίνουμε στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (πρωί ή απόγευμα). 
 • Κάθε Παρασκευή απόγευμα πηγαίνουμε στους Χαιρετισμούς της Παναγίας. • Εξομολογούμαστε πιο συχνά.
 • Κονωνούμε πιο συχνά. 

ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΉ; 

 • Κάνοντας αυτοέλεγχο και πλησιάζοντας το Θεό περισσότερο, προσδοκούμε να ανεβούμε πνευ ματικά ένα σκαλοπάτι. 
 • Μετά την πένθιμη περίοδο της Τεσσαρακοστής προσδοκούμε την Αγία χαρούμενη ημέρα της Αναστάσεως, γιατί μετά τον Γολγοθά όλων μας, έρχεται η Ανάσταση. 

ΩΦΕΛΕΙ Ή ΒΛΑΠΤΕΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ; 

 • Ποτέ και πουθενά δεν ακούστηκε πώς αρρώστησε κάποιος επειδή νήστευε. • Το αντίθετο έχει γίνει πολλές φορές. 
 • Είναι μια “συνταγή” που λειτουργεί με επιτυχία αιώνες. 
 • Δεν είναι δυνατόν να προτρέπει η Εκκλησία μας σε κάτι που είναι βλαβερό για την υγεία μας.
 • Η νηστεία λειτουργεί αποτοξινωτικά στον ανθρώπινο οργανισμό. 
 • Ακόμη και οι γιατροί τονίζουν την ωφέλεια της νηστείας. 
 • Γίνεται κύκλος τροφών που είναι απαραίτητος για την υγεία. 
 • Βοηθάει αφάνταστα την πνευματική ζωή.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ 

 • Ανάμεσα σ’ όλες τις προσευχές και τους ύμνους τις Μεγάλης Τεσσαρακοστής ακούγεται και λέγεται πολύ συχνά η προσευχή που αποδίδεται σε έναν από τους μεγάλους δασκάλους της πνευματικής ζωής, τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Ας ακούσουμε αυτήν την προσευχή και ας πούμε δύο λόγια για το τι λέει η προσευχή αυτή: 

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά

πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • Η αξία της νηστείας είναι τεράστια, γι’ αυτό και πολεμιέται τόσο πολύ.
  • Τώρα που ξεκινά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν ξεχνάμε ότι η νηστεία μας πρέπει να συνοδεύεται από
  • ταπείνωση, υπακοή, αγάπη και ελεημοσύνη.
  • Η Εκκλησία μας πολύ σοφά μας οδήγησε σταδιακά από την ελαφρότερη νηστεία (Απόκρεω – παύση του κρέατος, εβδομάδα Τυρινής και κατόπιν Σαρακοστή) στην αυστηρότερη.
  • Με την εγκράτεια και την προσευχή καλούμαστε να εντοπίσουμε τις αμαρτίες μας και με τη μετάνοια να καθαρίσουμε την ψυχή μας.
 • Νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από τις τροφές.
  • Νηστεία είναι ό,τι στερούμαστε για χάρη του Κυρίου.
  • Μπορείς αυτή τη Σαρακοστή να στερηθείς ή έστω να ελαττώσεις κάτι που σου αρέσει πολύ (π.χ. ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, το youtube, το tiktok, το ποδόσφαιρο);
  • Αν όχι τότε υπάρχει ο κίνδυνος να έχει γίνει ήδη πάθος. Και το πάθος ριζώνει στην καρδιά και δεν αφήνει χώρο για τον Κύριο.
  • Τι λέτε, θα ξεριζώσουμε τα πάθη από την καρδιά μας;
  • Αξίζει κάθε προσπάθεια και κάθε θυσία για να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου εξαγνισμένοι και καθαροί.
 • Τέλος. εσεἰς  παιδιά θα ρωτάτε τους γονείς σας για το αν συμφωνούν στο να νηστέψετε.

Καλόν αγώνα! Με τη νίκη! Αμήν! Καλή Σαρακοστή παιδιά!


ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Όλα τα παιδιά μαζί με τον κατηχητή, γονατισμέμοι μπροστά από το εικόνισμα του Χρι στού στο ιερό τέμπλο θα εκφωνήσουμε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ, λέγοντας στο τέλος όλοι μαζί το “Δι’ εὐχῶν…” 

[Από πριν πρέπει να έχουμε βγάλει φωτοτυπίες την προσευχή για να την μοιράσουμε στα παιδιά].

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Λεπτομέρειες για τον Ετήσιο Διαγωνισμό “25 Challenges”, διαβάστε στο παρακάτω λινκ:

    • Challenge #18
    • ΤΙΤΛΟΣ: Πάρτε χαρτί και μαρκαδόρο!
    • Υλικά: Χαρτιά, μαρκαδόρους και γλυφιτζούρια
    • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

   1. Καλούνται 3 ζευγάρια διαφορετικών παιδιών να κάνουν ότι βλέπουν στο παρακάτω βίντεο, μέχρι να γίνει το λάθος.

   3. Παρακαλούμε να τραβάτε το βίντεο με όρθιο το κινητό.

   4. Στην διάθεση του κάθε κατηχητικό θα έχει  χρόνο 45 δευτερόλεπτα στο σύνολο των 2 ζευγαριών για να φτιάξει το ΕΝΑ δικό του βίντεο.

   5. Το τελικό βίντεο θα πρέπει να μας το στείλετε στο Ίνσταγκραμ https://www.instagram.com/pat.augoustinos/,  στο ομαδική κάθε κατηχητικού, ΟΧΙ στις προσωπικές Συνομιλίες.

   6. Παρακαλούμε, οι κατηχητές, να ρωτάτε τα παιδιά σας εάν συμφωνούν να παρουσιαστεί το πρόσωπό τους στο διαδίκτυο! Αν όχι τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε, να μην τα παρουσιάσουμε δημόσια.

   Είναι εύκολοοοο !!!!

   Καλή επιτυχίαααα!!!

Δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε