ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Παρακαλούμε πολύ τους ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΚΟΜΑ να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ.

Παράδειγμα:

  1. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Γρηγόριος Σαμάς, Βοηθός: πρεσβυτέρα Ιωάννα Φωτοπούλου.
  2. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Γυμνασίου – Λυκείου  στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Αυγουστίνος Σύρρος  Βοηθός: π. Γρηγόριος Σαμάς.

Εισαγωγή

Τί κάνουν τα καλά μας παιδάκια;;;
Πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα;
Πώς πάει το σχολείο σας;΄
Μπήκε και ο Μάρτης!!!Καλό μήνα σε όλους!!! Ξεκίνησαν και οι πρόβες για την γιορτή της 25ης Μαρτίου! Τί όμορφα!!!

Φτάσαμε κιόλας στην Κυριακή του Ασώτου!!!Θυμάστε τι θέλει να μας πει αυτή η Παραβολή του Χριστού μας; Παραβολή να σας θυμίσω είναι οι απλές ιστορίες που έλεγε ο Χριστός μας στους ανθρώπους που έκρυβαν μεγάλα νοήματα!!!
Μας λέει λοιπόν για έναν γιό ενός πατέρα που έφυγε από το σπίτι του όταν μεγάλωσε και έκανε αμαρτίες και κακές παρέες και πράξεις!!! Όταν όμως γύρισε πίσω στον πατέρα του μετανοιωμένος , ο πατέρας του τον δέχτηκε με χαρά!!!

Για να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ιστορία;
Μμμ Πολύ ωραία!!! Κι εμείς άμα ξεφύγουμε από τον δρόμο του Θεού μας ,που είναι ο Πατέρας μας θα μας περιμένει πίσω με χαρά!!!

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

 Πάμε να το δούμε από την Αγία μας Γραφή…
 Σε έρημο τόπο είχε αποσυρθεί ο Κύριος με τους Μαθητές Του, για να ξεκουραστεί. Κάποια ήρεμη ακρολιμνιά της Γεννησαρέτ. Αλλά κι εκεί Τον έφτασε ο λαός διψώντας την παρουσία και τη διδασκαλία Του. Με άπειρη συμπάθεια θεράπευσε τους αρρώστους, συνάμα και τους μίλησε. Έτσι, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, πέρασε η ώρα. Ο ήλιος έπαιρνε να γέρνει. Έγκαιρα έπρεπε να ξεκινήσει ο κόσμος για την επιστροφή. Γιατί δεν ήταν μόνο ο δρόμος, που έπρεπε να κάνουν. Ήταν κι η πείνα. Μια μέρα ολόκληρη μακριά από τα σπίτια τους νηστικοί. Με σεβασμό, λοιπόν, πλησίασαν τον Διδάσκαλο οι Μαθητές.
 —Κύριε, του είπαν. Θυμήσου ότι βρισκόμαστε στην ερημιά. Στο μεταξύ κι η ώρα φεύγει. «᾿Απόλυσον τούς ὄχλους»! Τουλάχιστον να προλάβουν σε κάποιο από τα κοντινότερα χωριά να βρουν το φαγητό τους…
Απάντησε με απόλυτη ηρεμία, σταθερά ο Χριστός.
–  Δεν βλέπω γιατί να φύγουν και μάλιστα νηστικοί σε άγνωστους τόπους. Να τους δώσετε εσείς την τροφή που έχουν ανάγκη.
 — Μα είναι δυνατόν; είπε ο Φίλιππος με έκπληξη. Ούτε «διακοσίων δηναρίων ἄρτους» να είχαμε δεν θα έφταναν για τόσο κόσμο!
 — Κι εδώ έχουμε μονάχα πέντε άρτους, κι αυτούς φτωχούς — από κριθάρι — και δυο ψάρια, συμπλήρωσε ο Ανδρέας.
Αλλά τι είναι αυτά μπροστά σε τόσο πλήθος;
 —Φέρτε τα μου εδώ! αποκρίθηκε ο Κύριος. Και εσείς βάλτε τον κόσμο να καθήσει κάτω στο χορτάρι σε ομάδες με 50 και με 100 άτομα η καθεμιά . Κι Εκείνος, παίρνοντας στα άγια χέρια Του τα ψωμιά και τα ψάρια, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και ευλόγησε, δηλαδή δόξασε τον Πατέρα Του, που με αγάπη τρέφει τα σύμπαντα.
Σύγκαιρα χάριζε και την ευλογία Του στα λίγα εκείνα τρόφιμα, που κρατούσε. Κατόπιν τα έκοψε σε κομμάτια κι άρχισε να μοιράζει στους Μαθητές Του, κι αυτοί με τη σειρά τους στον λαό. Μοίραζε, μοίραζε αδιάκοπα. Πήγαιναν κι επέστρεφαν οι Δώδεκα, ψηλαφώντας την απίστευτη ευλογία. Πού είχε βρεθεί αυτός ο πλούτος, αυτή η ανεξάντλητη αφθονία; Ποια πηγή ήταν αυτή, που ανάβρυζε ψάρια και ψωμιά στην ερημιά; Θαύμα χειροπιαστό! Και η διανομή εξακολουθούσε… Ο κόσμος έπαιρνε και ψωμί και ψάρια όσα ήθελαν, χωρίς περιορισμό.
 Έτρεχαν ανάμεσα στις πρασιές οι Άγιοι Απόστολοι και μοίραζαν κι όλο μοίραζαν… Πέντε χιλιάδες ήταν μόνο οι άνδρες. Γυναίκες και παιδιά τουλάχιστον άλλοι τόσοι. Πόλη ολόκληρη είχε μαζευτεί στην ερημιά! Και τρεφόταν εκείνη τη στιγμή με ολοφάνερο θαύμα του Χριστού. Από πέντε ψωμιά και δύο ψάρια μόνο! Κι όταν τελείωσαν πια, πέρασαν πάλι οι Μαθητές με εντολή του Κυρίου και μάζεψαν «τό περισσεῦον τῶν κλασμάτων». Μικρές φέτες, άκρες και κομματάκια εδώ κι εκεί. Δώδεκα κοφίνια (μεγάλα καλάθια δηλαδή) γέμισαν με αυτά. Καθένας από ένα. Να θυμάται κατόπιν σε όλη του τη ζωή το καταπληκτικό, το μοναδικό εκείνο θαύμα…

  Στην Αρτοκλασία ακούμε, παιδιά μου, το τροπάριο που μας θυμίζει αυτό το θαύμα του Χριστού μας!!!
 Ας το κρατήσουμε και για Σύνθημά μας:
 «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν. Οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Πρακτική εφαρμογή

Για ποιο λόγο ο Χριστός μας κάνει τα θαύματα; Μήπως θέλει να επιδειχθεί;

 • Ο Κύριος δεν έκανε θαύματα αποσκοπώντας να επιδειχθεί ο ίδιος. Γι’ αυτό και όταν τον προέτρεψε ο σατανάς στην έρημο να θαυματουργήσει, να κάνει τις πέτρες ψωμί για να φάει και να αποδείξει ότι είναι Θεός, ο Χριστός τον απέπεμψε, διότι δεν ήθελε για χάρη του εαυτού Του να κάνει θαύματα. «Ύπαγε οπίσω μου, σατανά», του είπε.
 • Με τα θαύματά Του ο Κύριος ήθελε να ανακουφίσει τον πόνο των ανθρώπων, κυρίως όμως να στηρίξει την πίστη στη διδασκαλία Του και στη μεσσιακή Του αποστολή.
 • Αρνήθηκε να θαυματουργήσει μπροστά στον Ηρώδη, όταν τον πήγαν δεμένο την Μεγάλη Παρασκευή.
 • Ούτε μπροστά στον Πιλάτο θαυματούργησε. Οπού υπήρχε πώρωση της καρδίας, δεν επιτελούσε κάποιο σημείο ο Κύριος.

Θαύματα όμως επιτελούν και οι Άγιοί της Εκκλησίας μας. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα θαύματα των Αγίων και σ’ εκείνα που έκανε και κάνει ο Χριστός;

 • Οι Άγιοι θαυματουργούν παίρνοντας δύναμη από τον Θεό.
 • Ο Χριστός όμως θαυματουργεί αυτοδύναμα ως Κύριος και Δεσπότης του παντός.
 • Αποκαλύπτει με τα θαύματά Του ότι είναι ο Υιός του Θεού.
 • Δίνει το φως στους τυφλούς και διακηρύττει ότι είναι ο Ίδιος το αιώνιο Φως.
 • Ανασταίνει νεκρούς και συγχρόνως βεβαιώνει ότι ο ίδιος είναι η Ανάσταση και η Ζωή.

Ποια σημασία λοιπόν έχουν τα θαύματα του Κυρίου στην πίστη μας;

 • Εάν δεν υπήρχαν τα θαύματα, ή δεν ήταν πραγματικά θαύματα, τότε η πίστη μας σωριάζεται και γίνεται στάχτη.
 • Η πίστη μας όμως ζει και θα ζει, διότι τόσο η διδασκαλία, όσο και τα θαύματα του Κυρίου είναι αληθινά, είναι γνήσια.
 • Ο Απόστολος Παύλος έλεγε· «εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι χωρίς νόημα το κήρυγμά μας, αλλά και η πίστη σας είναι κούφια» (Α ́ Κορ. ιε ́ 14).
 • Δηλαδή, η πίστη μας στη θεότητα του Χριστού θεμελιώνεται στα θαύματά Του και ιδιαίτερα στο θαύμα της Αναστάσεώς Του.

Και να τελειώσουμε μ’ ένα μεγαλειώδες θαύμα, που συντελείται διά μέσου των αιώνων και στις ημέρες μας ακόμα.

 • Ποιο είναι αυτό το θαύμα, θα πείτε;
  – Οι πνευματικές νεκραναστάσεις. Πόσοι άνθρωποι στη ζωή ανάμεσά μας, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο σχολείο, ήταν θηρία ανήμερα, φαύλοι, διεφθαρμένοι, άσωτοι; Ναί! Και όμως κοντά στον Χριστό αυτοί έγιναν άγιοι, έγιναν πιστοί, ηθικοί, έγιναν σώφρονες. Πως έγιναν αυτά τα θαύματα; Με τη χάρη του Χριστού!
 • Ας τον δοξάσουμε και ας τον ευχαριστήσουμε, που μας αξίωσε να τον πιστεύουμε, να είμαστε δικοί Του, και ας προσπαθούμε προ παντός με τη ζωή μας και το άγιο παράδειγμά μας να συντελούμε και μείς, ώστε και άλλοι να πιστεύουν στον Χριστό μας ως Κύριο και Θεό μας.

Τέλος ας γνωρίζουμε ότι η πίστη μας στη Θεότητα του Κυρίου μας θεμελιώνεται στα θαύματά Του.

   • Καλό κι ευλογημένο Τριώδιο να έχουμε!

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • 1. Τα… ανείπωτα

Ορίζουμε μια κατηγορία λέξεων π.χ. φρούτα, χρώματα, πτηνά, έντομα, ομαδικά παιχνίδια κλπ. Τα παιδιά με τη σειρά πρέπει να πουν από ένα φρούτο ή όνομα ή ό,τι έχει αρχικά οριστεί. Όποιος πει κάτι άλλο, ή κάτι που έχει ήδη ειπωθεί ή δεν πει τίποτα, βγαίνει από το παιχνίδι. Νικητής, αυτός που θα μείνει ως το τέλος!

 • Μπαλόνια στον αέρα!

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και φτιάχνουν αντίστοιχα δύο κύκλους. Έχοντας τα χέρια τους πίσω απ’ την πλάτη τους προσπαθούν να διατηρήσουν για όση περισσότερη ώρα μπορούν ένα φουσκωμένο μπαλόνι στον αέρα μόνο φυσώντας. Η ομάδα της οποίας το μπαλόνι πέσει πρώτο κάτω, παίρνει μια «ψείρα». Όποια ομάδα μαζέψει δέκα (10) «ψείρες», χάνει.

Καλή Επιτυχία!!!.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.