ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Παρακαλούμε πολύ τους ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΚΟΜΑ να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ.

Παράδειγμα:

  1. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Γρηγόριος Σαμάς, Βοηθός: πρεσβυτέρα Ιωάννα Φωτοπούλου.
  2. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Γυμνασίου – Λυκείου  στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Αυγουστίνος Σύρρος  Βοηθός: π. Γρηγόριος Σαμάς.

Εισαγωγή

Τί κάνουν τα καλά μας παιδάκια;;;
Πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα;
Πώς πάει το σχολείο σας;΄
Μπήκε και ο Μάρτης!!!Καλό μήνα σε όλους!!! Ξεκίνησαν και οι πρόβες για την γιορτή της 25ης Μαρτίου! Τί όμορφα!!!

Φτάσαμε κιόλας στην Κυριακή του Ασώτου!!!Θυμάστε τι θέλει να μας πει αυτή η Παραβολή του Χριστού μας; Παραβολή να σας θυμίσω είναι οι απλές ιστορίες που έλεγε ο Χριστός μας στους ανθρώπους που έκρυβαν μεγάλα νοήματα!!!
Μας λέει λοιπόν για έναν γιό ενός πατέρα που έφυγε από το σπίτι του όταν μεγάλωσε και έκανε αμαρτίες και κακές παρέες και πράξεις!!! Όταν όμως γύρισε πίσω στον πατέρα του μετανοιωμένος , ο πατέρας του τον δέχτηκε με χαρά!!!

Για να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ιστορία;
Μμμ Πολύ ωραία!!!Κι εμείς άμα ξεφύγουμε από τον δρόμο του Θεού μας ,που είναι ο Πατέρας μας θα μας περιμένει πίσω με χαρά!!!

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

 Πάμε να το δούμε από την Αγία μας Γραφή…
 Σε έρημο τόπο είχε αποσυρθεί ο Κύριος με τους Μαθητές Του, για να ξεκουραστεί. Κάποια ήρεμη ακρολιμνιά της Γεννησαρέτ. Αλλά κι εκεί Τον έφτασε ο λαός διψώντας την παρουσία και τη διδασκαλία Του. Με άπειρη συμπάθεια θεράπευσε τους αρρώστους, συνάμα και τους μίλησε. Έτσι, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, πέρασε η ώρα. Ο ήλιος έπαιρνε να γέρνει. Έγκαιρα έπρεπε να ξεκινήσει ο κόσμος για την επιστροφή. Γιατί δεν ήταν μόνο ο δρόμος, που έπρεπε να κάνουν. Ήταν κι η πείνα. Μια μέρα ολόκληρη μακριά από τα σπίτια τους νηστικοί. Με σεβασμό, λοιπόν, πλησίασαν τον Διδάσκαλο οι Μαθητές.
 —Κύριε, του είπαν. Θυμήσου ότι βρισκόμαστε στην ερημιά. Στο μεταξύ κι η ώρα φεύγει. «᾿Απόλυσον τούς ὄχλους»! Τουλάχιστον να προλάβουν σε κάποιο από τα κοντινότερα χωριά να βρουν το φαγητό τους…
Απάντησε με απόλυτη ηρεμία, σταθερά ο Χριστός.
–  Δεν βλέπω γιατί να φύγουν και μάλιστα νηστικοί σε άγνωστους τόπους. Να τους δώσετε εσείς την τροφή που έχουν ανάγκη.
 — Μα είναι δυνατόν; είπε ο Φίλιππος με έκπληξη. Ούτε «διακοσίων δηναρίων ἄρτους» να είχαμε δεν θα έφταναν για τόσο κόσμο!
 — Κι εδώ έχουμε μονάχα πέντε άρτους, κι αυτούς φτωχούς — από κριθάρι — και δυο ψάρια, συμπλήρωσε ο Ανδρέας.
Αλλά τι είναι αυτά μπροστά σε τόσο πλήθος;
 —Φέρτε τα μου εδώ! αποκρίθηκε ο Κύριος. Και εσείς βάλτε τον κόσμο να καθήσει κάτω στο χορτάρι σε ομάδες με 50 και με 100 άτομα η καθεμιά . Κι Εκείνος, παίρνοντας στα άγια χέρια Του τα ψωμιά και τα ψάρια, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και ευλόγησε, δηλαδή δόξασε τον Πατέρα Του, που με αγάπη τρέφει τα σύμπαντα.
Σύγκαιρα χάριζε και την ευλογία Του στα λίγα εκείνα τρόφιμα, που κρατούσε. Κατόπιν τα έκοψε σε κομμάτια κι άρχισε να μοιράζει στους Μαθητές Του, κι αυτοί με τη σειρά τους στον λαό. Μοίραζε, μοίραζε αδιάκοπα. Πήγαιναν κι επέστρεφαν οι Δώδεκα, ψηλαφώντας την απίστευτη ευλογία. Πού είχε βρεθεί αυτός ο πλούτος, αυτή η ανεξάντλητη αφθονία; Ποια πηγή ήταν αυτή, που ανάβρυζε ψάρια και ψωμιά στην ερημιά; Θαύμα χειροπιαστό! Και η διανομή εξακολουθούσε… Ο κόσμος έπαιρνε και ψωμί και ψάρια όσα ήθελαν, χωρίς περιορισμό.
 Έτρεχαν ανάμεσα στις πρασιές οι Άγιοι Απόστολοι και μοίραζαν κι όλο μοίραζαν… Πέντε χιλιάδες ήταν μόνο οι άνδρες. Γυναίκες και παιδιά τουλάχιστον άλλοι τόσοι. Πόλη ολόκληρη είχε μαζευτεί στην ερημιά! Και τρεφόταν εκείνη τη στιγμή με ολοφάνερο θαύμα του Χριστού. Από πέντε ψωμιά και δύο ψάρια μόνο! Κι όταν τελείωσαν πια, πέρασαν πάλι οι Μαθητές με εντολή του Κυρίου και μάζεψαν «τό περισσεῦον τῶν κλασμάτων». Μικρές φέτες, άκρες και κομματάκια εδώ κι εκεί. Δώδεκα κοφίνια (μεγάλα καλάθια δηλαδή) γέμισαν με αυτά. Καθένας από ένα. Να θυμάται κατόπιν σε όλη του τη ζωή το καταπληκτικό, το μοναδικό εκείνο θαύμα…

  Στην Αρτοκλασία ακούμε, παιδιά μου, το τροπάριο που μας θυμίζει αυτό το θαύμα του Χριστού μας!!!
 Ας το κρατήσουμε και για Σύνθημά μας:
 «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν. Οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

1. Χρωματίστε την εικόνα!!! 

2. Κολοκυθιά:
 • Τα παιδιά κάθονται οκλαδόν σε ημικύκλιο και ορίζουν έναν αρχηγό. Ο αρχηγός δίνει αριθμούς στα παιδιά τυχαία ανάλογα πόσα παιδιά είναι στην ομάδα. Τα παιδιά πρέπει να θυμούνται τους αριθμούς που τους δόθηκαν με προσοχή! Το παιχνίδι αφού δόθηκαν οι αριθμοί ξεκινά με τον αρχηγό να λέει:” Έχω μια κολοκυθιά που κάνει 2 κολοκύθια.” Το παιδί που έχει το δύο πρέπει να απαντήσει αμέσως λέγοντας:” Γιατί να κάνει δυο;”
 • Ο αρχηγός απαντά:” Μα πόσα να κάνει;” Το παιδί με το νούμερο 2 λέει:” Να κάνει 7″. Το παιδί με τον αριθμό που έχει τον αριθμό 7 πρέπει να απαντήσει αμέσως με τον ίδιο τρόπο στον αρχηγό κ έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν κάποιος δεν απαντήσει ή αφαιρεθεί, θα χρειαστεί να κάνει ένα ζώο ή αντικείμενο με παντομίμα!
Καλή Επιτυχία!!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.