ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

1. Παρακαλούμε πολύ τους αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες (ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ) να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ. 

Παράδειγμα:

   1. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Γρηγόριος Σαμάς, Βοηθός: πρεσβυτέρα Ιωάννα Φωτοπούλου.
   2. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Γυμνασίου – Λυκείου  στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Αυγουστίνος Σύρρος  Βοηθός: π. Γρηγόριος Σαμάς.

 1. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Τελική φάση του 7ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στο Δημοτικό γήπεδο Προοδευτικής Άμφισσας μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων που αφορά παιδιά 12 έως 18 ετών (ΣΤ´Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου).
 2. Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί το Πρώτο Πρωτάθλημα Μπάσκετ μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων.


Εισαγωγή

Καλημέρα/καλησπέρα παιδιά! Α, μην το ξεχάσω: Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους! Αστειεύομαι φυσικά, ο «άγιος» Βαλεντίνος δεν ανήκει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, είναι μια δυτική γιορτή που ήρθε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, όπως το Χάλογουιν ή η Γιορτή της μητέρας τον Μάιο.

Η αγάπη είναι η ανώτερη από όλες τις αρετές. Είναι φυσικά ανώτερη από τον έρωτα, ο οποίος είναι ένα συναίσθημα που σιγά σιγά σβήνει. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός που είναι η ΑΓΑΠΗ, μας αγαπάει τόσο πολύ που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε για να σώσει τις αθάνατες ψυχές μας. Είναι ο Έρωτας της ψυχής μας και περιμένει πότε θα στραφούμε σε Αυτόν για να μας αποκαλυφθεί.

Ας θυμηθούμε κι άλλα περιστατικά από τη ζωή Του…

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Μετά τη Βάπτισή Του, τους τρεις πειρασμούς και τη νίκη Του στο Σαραντάριο όρος, ο Χριστός ξεκίνησε το κοσμοσωτήριο έργο Του. Αρχικά κάλεσε κοντά Του δώδεκα άσημους ανθρώπους, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση ή προσόντα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη δημόσια δράση Του κι έλαβαν από Αυτόν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τους λόγους Του. Η σπουδαία αυτή αποστολή  ολοκληρώθηκε χάρη στη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή. Στην Εκκλησία, το αποστολικό αξίωμα είναι το μεγαλύτερο και πιο τιμητικό αξίωμα, καθώς υπερέχει από κάθε άλλο.

Ποιοι ήταν οι Δώδεκα μαθητές του Χριστού:

 1. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
 2. και ο αδελφός του Άγιος Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος (Σίμων), αγράμματοι ψαράδες, γιοι του Ιωνά.
 3. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος (ο «μεγάλος»)
 4. O Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, επίσης ψαράδες, γιοι του Ζεβεδαίου.
 5. Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος
 6. O αδελφικός του φίλος Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ (Βαρθολομαίος).
 7. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς που λεγόταν και Δίδυμος.
 8. Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (Λευί), ο πρώην τελώνης.
 9. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος (ο «μικρός»), γιος του Αλφαίου.
 10. Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής, ο Κανανίτης.
 11. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος.
 12. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο προδότης.

Εν συντομία οι 12 μαθητές του Χριστού ήταν οι εξής:

 1. Ανδρέας
 2. Πέτρος
 3. Ιάκωβος
 4. Ιωάννης
 5. Φίλιππος
 6. Ναθαναήλ (Βαρθολομαίος).
 7. Θωμάς
 8. Ματθαίος
 9. Ιάκωβος
 10. Σίμων ο Κανανίτης.
 11. Ιούδας ο Θαδδαίος.
 12. Ιούδας ο Ισκαριώτης,

Μετά την προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτη και την αυτοκτονία του, ο Άγιος Απόστολος Ματθίας συμπλήρωσε τη δωδεκάδα των Αποστόλων.

Οι Δώδεκα Απόστολοι έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη τους και υπέγραψαν το κήρυγμά τους με το αίμα τους. Ο αριθμός Δώδεκα των Αποστόλων δεν είναι τυχαίος. Όπως οι δώδεκα υιοί του Ιακώβ, οι δώδεκα Πατριάρχες, θεωρούνται οι αρχηγοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, όλου του Ιουδαϊσμού δηλαδή, έτσι και οι Δώδεκα Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Κυρίου, έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού.

Το πρώτο θαύμα του Χριστού έγινε σε έναν γάμο που γινόταν στην πόλη Κανά της Γαλιλαίας, σε έναν γάμο όπου ήταν καλεσμένος ο Χριστός με τους μαθητές Του όπως επίσης και η Παναγία Μητέρα Του. Στο τραπέζι του γάμου η Μαρία γύρισε στον Ιησού και του λέει: «Τους τελείωσε το κρασί!» Ο Ιησούς της απάντησε: «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας γυναίκα; Δεν είναι ακόμα η ώρα μου (εννοώντας το να κάνει θαύματα μπροστά στους ανθρώπους)». Η μητέρα Του κατάλαβε και είπε στους υπηρέτες να κάνουν ό,τι τους πει ο γιος της.

Ο Χριστός λοιπόν ζήτησε από τους υπηρέτες να βάλουν νερό στις στάμνες όπου έπλεναν τα πόδια τους οι καλεσμένοι πριν φάνε και να τις γεμίσουν. Έπειτα τους είπε: “Βγάλτε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο, αυτόν που επιβλέπει τα του συμποσίου.”. Δοκιμάζει ο αρχιτρίκλινος κρασί και μη γνωρίζοντας από που προήλθε λέει στον υπηρέτη που του το πήγε: «Κάθε άνθρωπος που κάνει τραπέζι βάζει πρώτα το καλό κρασί και όταν οι άνθρωποι μεθύσουν, τότε προσφέρει το κατώτερο. Εσύ όμως φύλαξες το εκλεκτό κρασί έως αυτή τη στιγμή!» Ο Χριστός με το να κάνει αυτό το πρώτο θαύμα έδειξε στους μαθητές Του Ποιος είναι για να πιστέψουν σε Αυτόν…

Πρακτική εφαρμογή

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ο Χριστός ήρθε στη Γη για να μας σώσει από την αμαρτία και να μας δείξει τον δρόμο προς τον Παράδεισο. Κάθε πράξη και λέξη του Ιησού μάς οδηγεί στη Σωτηρία. Ο Κύριος λοιπόν:

 1) επέλεξε τους Δώδεκα για το σπουδαίο έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου στα πέρατα της Γης. Ο Χριστός, αν και παντοδύναμος Θεός, ζητά από τους ανθρώπους να συμμετέχουν στη σωτηρία ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, σύμφωνα βέβαια με τις δυνάμεις τους. Κι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ούτε τα φανταζόμαστε, αρκεί να βάζουμε μπροστά τον Χριστό και να Τον εμπιστευόμαστε χωρίς κανένα δισταγμό. Τι λέτε, γινόμαστε Απόστολοι του Χριστού στο σπίτι, στη γειτονιά, στην παρέα, στο σχολείο; Πώς; Εύκολα! Ζώντας έχοντας ως παράδειγμα τον Χριστό!

Σημερινοί απόστολοι είναι οι αρχιερείς και ιερείς των Εκκλησιών μας. Αυτοί συνεχίζουν το έργο του Θεού και κηρύττουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους.

2) δεν ξεχώρισε τον Ιούδα από τους άλλους Αποστόλους αν και ήξερε ότι θα Τον πρόδιδε. Συνεχώς του έδινε ευκαιρίες να μετανοήσει. Έτσι και για εμάς, κάθε μέρα που ξημερώνει είναι μια ευκαιρία να μετανοήσουμε για τα λάθη μας, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και να επανορθώσουμε στην πράξη όσα από αυτά τα λάθη διορθώνονται. Για παράδειγμα, εάν τσακώθηκα ή έβρισα κάποιον συμμαθητή μου, να του ζητήσω συγνώμη και να παραδεχτώ το λάθος μου μπροστά σε όλους και να συνεχίσω να είμαι φίλος του όπως πριν.

3) δεν παντρεύτηκε ο Ίδιος (άρα ο Γάμος δεν είναι ένα υποχρεωτικό Ιερό Μυστήριο για τη σωτηρία μας) αλλά ευλόγησε με την παρουσία Του στον γάμο στην Κανά το «Μέγα» αυτό Μυστήριο. Μάλιστα συμμετείχε και στο τραπέζι του γάμου δείχνοντάς μας ότι πρέπει να χαιρόμαστε με τη χαρά των συνανθρώπων μας. Εμείς άραγε χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου ή ζηλεύουμε και τον φθονούμε; Μεγάλη αμαρτία η ζήλια και όποιος από εμάς την έχει πρέπει γρήγορα να τις εξομολογηθεί στον πνευματικό του και εκείνος θα τον καθοδηγήσει.

4) Αν και «μάλωσε» την Παναγία Μητέρα Του για το θάρρος της να του ζητήσει να θαυματουργήσει, αμέσως της έκανε τη χάρη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δείχνει σε όλους μας ότι η Θεοτόκος Μαρία έχει μεγάλη παρρησία στον Υιό της και Θεό μας -είναι η σημαντικότερη βοηθός μας. Ό,τι κι αν ζητήσουμε μέσα από την ψυχή μας από τον φιλάνθρωπο Θεό μας επικαλούμενοι τις πρεσβείες της Θεοτόκου, να είμαστε σίγουροι ότι θα εισακουστεί… Πάμε τώρα για παιχνίδι;;; Ναιιιιι!!!

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Τραγουδάμε όλοι μαζί

Οι 12 ΨΑΡΑΔΕΣ

Πριν χρόνια σ’ ένα πλοίο ήταν ο Χριστός
και δώδεκα ψαράδες φοβισμένοι.
Το κύμα ήταν μεγάλο, το καράβι μικρό,
καμιά ελπίδα δεν τους μένει.

Τον είδαν να σηκώνεται, στο κύμα να μιλά,
κι η θάλασσα ευθύς να γαληνεύει.
Ήτανε ψαράδες κι είχαν δει πολλά,
μα τούτο δεν το είδανε ξανά.

Refrain
Ποιος, πες μας, ποιος είσαι, ποιος,
Εσύ που τους ανέμους διατάζεις,
Εσύ που τη βροχή σταματάς
και τη φουρτούνα κοπάζεις.

Και σήμερα φουρτούνα, και σήμερα βροχή
με πόλεμο, ψευτιά και αδικία.
Ο τρόμος του Θανάτου απλώνεται στη γη,
μ’ ατάραχοι μένουν οι πιστοί.

Υψώνουνε τα χέρια τους ψηλά στον ουρανό
Εσύ είσαι η μόνη ελπίδα που τους μένει.
Γύρω τους απλώνεται γαλήνη θεϊκή
κι οι άνθρωποι ρωτούν εκστατικοί.

Refrain
Ποιος, πες μας, ποιος είσαι, ποιος..

 • Μην ακουμπήσεις… κάηκες!

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισοδύναμες ομάδες και σχηματίζουν δύο σειρές πίσω από μια αφετηρία (γραμμή ή σκοινί). Το πρώτο παιδί κάθε ομάδας κρατάει ανάμεσα στα γόνατά του ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι νερού (ιδανικά των 10λ. ή των 4λ.).  Με το σύνθημα του κατηχητή ή της κατηχήτριας ξεκινά ένας αγώνας ταχύτητας κατά την οποία οι παίκτες διανύουν μια καθορισμένη διαδρομή (π.χ. μέχρι ένα δέντρο και πάλι πίσω) χωρίς να τους πέσει το μπουκάλι κι όταν φτάσουν στην αφετηρία δίνουν το μπουκάλι στο δεύτερο παιδί κ.ο.κ. Νικήτρια η ομάδα της οποίας ο τελευταίος παίχτης τερματίζει γρηγορότερα από εκείνον της άλλης ομάδας.

 • Μουσικά Αγάλματα

Τα παιδιά σχηματίζουν γραμμή και το πρώτο κρατά μια μπάλα. Ο κατηχητής ή η κατηχήτρια κρατά σε απόσταση περίπου 5μ. ένα στεφάνι χούλα-χουπ κάθετα. Το πρώτο παιδί πετά την μπάλα προσπαθώντας να την περάσει μέσα από το στεφάνι (έχει τρεις ευκαιρίες). Αν το καταφέρει περνά στον δεύτερο γύρο, αλλιώς «καίγεται». Στον δεύτερο γύρο, ο κατηχητής ή η κατηχήτρια κρατούν το στεφάνι οριζόντια, στον τρίτο γύρο πλάγια κι έπειτα σε διάφορες γωνίες δυσκολεύοντας σταδιακά τους παίχτες που ρίχνουν την μπάλα. Νικητής όποιος καταφέρει να βάλει την μπάλα και στον τελευταίο γύρο!

(Όσα παιδιά θέλουν μπορούν να δοκιμάσουν και με τα πόδια – αυξημένη δυσκολία!)

Καλή Επιτυχία!!!.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.