ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Παρακαλούμε πολύ τους αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ. 

Παράδειγμα:

  1. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Γρηγόριος Σαμάς, Βοηθός: πρεσβυτέρα Ιωάννα Φωτοπούλου.
  2. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Γυμνασίου – Λυκείου  στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Αυγουστίνος Σύρρος  Βοηθός: π. Γρηγόριος Σαμάς.

Εισαγωγή

Καλό μήνα να έχουμε! Και πώς να μην είναι ο Φλεβάρης καλός μήνας αφού ξεκινά με μεγάλες γιορτές! Την 1η του μήνα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος ο οποίος μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο τρομερός διώκτης των Χριστιανών, ο Δέκιος. Είναι ο προστάτης Άγιος των αμπελουργών και των γεωργών, οι οποίοι δεν εργάζονται την ημέρα της εορτής του.

Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία πανηγυρίζει την Υπαπαντή του Κυρίου, μια μεγάλη Δεσποτική και Θεομητορική γιορτή. Σαράντα μέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού, η Θεοτόκος Μαρία και ο Ιωσήφ οδηγούν τον μικρό Ιησού στην Ιερουσαλήμ για να τον αφιερώσουν στον Θεό σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο και για να προσφέρουν θυσία ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια. Στον Ναό τους υποδέχεται ο υπερήλικας Συμεών ο οποίος δέχεται τον μικρό Ιησού στην αγκαλιά του και προφητεύει ότι ο Χριστός θα γίνει αιτία να σωθούν και να χαθούν πολλοί. Επίσης προφητεύει τον πόνο που θα νιώσει η Παναγία κάτω από τον Σταυρό του υιού της. Μαζί του προφητεύει και η ηλικιωμένη Άννα, με την οποία συνεορτάζουν την επόμενη μέρα (3 Φεβρουαρίου).

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος ήταν ένας από τους 72 μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης από το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο στην ελληνική (ελληνιστική κοινή) γλώσσα. Το σπουδαίο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο π.Χ. αιώνα (αν θυμάστε ο Άγιος Συμεών είχε λάβει από τον Θεό την υπόσχεση ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά του τον Χριστό!). Είναι γνωστό ως Μετάφραση των Εβδομήκοντα και περιλαμβάνει συνολικά 49 βιβλία (39 βιβλία που περιέχει η Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη και άλλα 10, τα επονομαζόμενα Δευτεροκανονικά).

Τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: στα ιστορικά, στα ποιητικά ή διδακτικά και στα προφητικά βιβλία. Από τα ιστορικά βιβλία, τα πέντε πρώτα ονομάζονται από τους Ιουδαίους “Νόμος” και στη χριστιανική παράδοση “Πεντάτευχος”. Όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προετοιμάζουν όχι μόνο τον ισραηλιτικό λαό αλλά και όλους τους ανθρώπους να δεχτούν το μήνυμα του Ευαγγελίου, δηλαδή τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ακόμη, μιλούν για τη στενή σχέση των ανθρώπων με το Θεό που τη βλέπουν μέσα στα γεγονότα της καθημερινής ζωής, αλλά και μέσα στα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας.

Με πολλά από αυτά τα βιβλία (Γένεσις, Έξοδος, Ιησούς του Ναυή, Κριταί, Ρουθ, Βασιλειών, Εσθήρ, Μακαβαίων, Ιώβ κ.ά.) ασχοληθήκαμε αυτά τα δύο χρόνια στις συναντήσεις μας. Όλα τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεόπνευστα και μέσα από αυτά αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο.

Επειδή η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στη ζωή του ισραηλιτικού λαού και στη σχέση του με τον Θεό, δημιουργείται η εντύπωση ότι μιλάει για την ιστορία ενός λαού και μόνο. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Αν προσέξουμε θα δούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλλεται η σωτηρία όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής ή κοινωνικής καταγωγής. Μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη γνωρίζουμε την πνευματική προϊστορία όλων των ανθρώπων και των λαών της γης άρα και τη δική μας πνευματική προϊστορία.

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη ονομάζονται μαζί Αγία Γραφή ή Βίβλος. Έχουν το ίδιο θέμα και περιεχόμενο, δηλαδή το σχέδιο και τις ενέργειες της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η υπόσχεση του Θεού και η προετοιμασία των ανθρώπων για τον ερχομό του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης και η πραγματοποίηση της Σωτηρίας από τον Χριστό.

Ο Χριστός με τη διδασκαλία και τη ζωή Του ερμήνευσε στους ανθρώπους τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Τους έκανε να δουν τα παλιά με καινούρια μάτια. Η Παλαιά Διαθήκη «φωτίστηκε» από τη διδασκαλία και τη ζωή Του και οι χριστιανοί μπόρεσαν να ανακαλύψουν στην Παλαιά Διαθήκη καινούριες αλήθειες και μηνύματα.

Με δύο λόγια θα λέγαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη ασχολείται με τα γεγονότα που αφορούν την ζωή των ανθρώπων πριν την γέννηση του Χριστού, ενώ η Καινή Διαθήκη ασχολείται με την γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και μετά.

Πρακτική εφαρμογή

 • Η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι μια ευλογημένη συνήθεια που μας οδηγεί στη Σωτηρία.
  • Μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκεται ο λόγος του Θεού, δηλαδή ο Ίδιος ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού! Αν θέλουμε να μιλήσουμε με τον Χριστό, να Τον ακούσουμε, να λύσουμε κάθε μας απορία για Εκείνον, αρκεί να αρχίσουμε να διαβάζουμε καθημερινά από ένα μικρό κομμάτι (π.χ. ένα κεφάλαιο) της Αγίας Γραφής. Να είστε σίγουροι, ο Κύριος θα αποκαλυφθεί προσωπικά στον καθένα μας!
 • Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει μόνος του τον Θεό.
  • Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο οποίος Τον αναζητά με λαχτάρα και πίστη, τη στιγμή που Εκείνος ξέρει. Γι’ αυτό τον λόγο η Πίστη μας δεν είναι μια ακόμη θρησκεία, η Ορθοδοξία μας είναι η προσωπική αποκάλυψη του Θεού στον κάθε πιστό ξεχωριστά.
 • Κάποιοι συνάνθρωποί μας, δεν παραδέχονται την Παλαιά Διαθήκη, την οποία θεωρούν ιστορία ή μυθολογία των Εβραίων.
  • Πρόκειται για μεγάλο κι επικίνδυνο σφάλμα (πλάνη). Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Η Αγία Γραφή είναι ολόκληρη θεόπνευστη, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη.  Μετά την έλευση του Χριστού, μάλιστα, εμείς οι Χριστιανοί αποτελούμε πλέον τον λαό του Θεού και η Εκκλησία είναι ο Νέος Ισραήλ, στον οποίο ανήκει η Γη της Επαγγελίας (υπόσχεσης), δηλ. ο Παράδεισος.
 • Ποιες είναι γενικότερα οι ωφέλειες στη ζωή μας από τη μελέτη του λόγου του Θεού;
  • Με τη μελέτη της Αγ. Γραφής ακούμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να μας μιλάει
  • Με τη μελέτη του λόγου του Θεού φωτίζεται το μυαλό και η καρδιά μας
  • Καθαρίζει το μυαλό μας από σκέψεις αμαρτωλές και ρυπαρές
  • Φέρνει στη ζωή μας τη χαρά του ουρανού και όλες τις αρετές του Αγ. Πνεύματος
  • Μας βοηθά να πλησιάσουμε τον ίδιο το Θεό
  • Μας το διδάσκει να αγαπούμε τον Θεό και τους ανθρώπους
  • Διώχνει από τη ζωή μας τον διάβολο, ο οποίος δεν μπορεί να μας κάνει κανένα κακό όταν μελετούμε το λόγο του Θεού.
  • Μας προστατεύει από μύριους καθημερινούς κινδύνους που μας απειλούν!
  • Μας προστατεύει από πολλές παγίδες του πονηρού, πολλούς πειρασμούς, πολλούς κινδύνους της πνευματικής μας ζωής!
 • Πώς μπορώ να ΜΗΝ ξεχνώ να διαβάζω καθημερινά Αγία Γραφή;
  • Να μελετούμε καθημερινά, με επιμέλεια, με συνέπεια, με σεβασμό, με πόθο, με χαρά, τον αθάνατο λόγο του Θεού μας. Να έχουμε πάνω στο γραφείο μας, μέσα στο δωμάτιό μας, η κάπου στο σπίτι μας την Καινή Διαθήκη, με σύντομη έρμηνεία, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα όσα διαβάζουμε Κάθε φορά που διαβάζουμε, να κρατάμε ένα δίδαγμα από κάτι που μας έκανε εντύπωση και μας δίδαξε. Να πιστεύουμε στην δύναμη του λόγου του Θεού!

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Το ύψος

Δύο παιδιά ίδιου ύψους κρατούν τεντωμένο στο έδαφος ένα κομμάτι σκοινί περίπου 3μ. Τα υπόλοιπα παιδιά περνούν πάνω από το σκοινί χωρίς να το αγγίξουν. Στη συνέχεια τα δύο παιδιά σηκώνουν το σκοινί-πήχη διαδοχικά στο ύψος των αστραγάλων τους, των γονάτων τους, της μέσης τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα υπόλοιπα παιδιά να περάσουν με όποιον τρόπο μπορούν πάνω από το σκοινί-πήχη χωρίς να το αγγίξουν. Νικούν όσοι τα καταφέρουν!
(Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να ανεβάσουν το σκοινί-πήχη στο ύψος του στήθους, των ώμων, του κεφαλιού τους).

 • Τα λεμόνια

(Παραλλαγή των μήλων). Δύο παιδιά κάθονται «έξω» κρατώντας μια μπάλα. Τα υπόλοιπα παιδιά καθόταν το ένα πίσω από το άλλο σε σειρά με ανοιχτά τα πόδια κοιτώντας το παιδί που ρίχνει τη μπάλα. Κάθε παίχτης έχει ένα λεμόνι και τη ζωή του. Η μπάλα πρέπει να περάσει μέσα από τα πόδια τους. Αν η μπάλα αγγίξει κάποιον παίχτη δύο φορές, αυτός καίγεται και βγαίνει από το παιχνίδι. Αν κάποιος παίχτης καταφέρει να πιάσει την μπάλα κλείνοντας τα πόδια του ενώ αυτή περνάει από κάτω του, κερδίζει ένα λεμόνι. Νικητής ο τελευταίος που θα μείνει στο παιχνίδι

Καλή Επιτυχία!!!.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.