ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
  • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
  • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Παρακαλούμε πολύ τους αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ. 

Παράδειγμα:

    1. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Γρηγόριος Σαμάς, Βοηθός: πρεσβυτέρα Ιωάννα Φωτοπούλου.
    2. Φωτογραφία από το Κατηχητικό παιδιών Γυμνασίου – Λυκείου  στον Άγιο Γεώργιο στο Καστράκι Δωρίδος. Κατηχητής: π. Αυγουστίνος Σύρρος  Βοηθός: π. Γρηγόριος Σαμάς.

Εισαγωγή

Τί κάνουν τα καλά μας παιδιά;
Πώς περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα;
Χαίρομαι γιατί σας είδα όλους στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών!!!Δόξα τω Θεώ!!!Και κοινωνήσατε όλοι!!!
Τέτοια μέρα δεν θα λείπετε ποτέ παιδάκια μου!!! Θα το θυμάστε και μεγαλώνοντας !!!Μπράβο σας!!!
Χαράλαμπε ήρθε η σειρά σου!!! Στις 10 Φεβρουαρίου γιορτάζεις! Φέρεις το όνομα μεγάλου Αγίου της εκκλησίας μας!
Του Αγίου Χαραλάμπους!!!Την άλλη εβδομάδα ,πρώτα ο Θεός, μαζί με το κέρασμα θέλουμε και δυο λογάκια να μας πεις για τον Άγιο σου ,να τον γνωρίσουμε κι εμείς!!!
  Αλήθεια, σας αρέσουν οι ιστορίες από την Π. Διαθήκη;
Ναι!!!
Τώρα που τις ολοκληρώσαμε τί θα πούμε;;;
Ας πούμε κι ας θυμηθούμε τι είναι η Παλαιά Διαθήκη!!!

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

   Η Παλαιά Διαθήκη , καλά μου παιδιά, είναι το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής των Χριστιανών. Περιγράφει το πρώτο στάδιο της επικοινωνίας του Θεού με τους ανθρώπους, που είχε σκοπό την προετοιμασία του κόσμου για τον ερχομό του Χριστού μας.
     Είναι μια συλλογή από 49 βιβλία, που γράφτηκαν σε διάστημα αιώνων και διηγούνται μια ιστορία που κρατάει περίπου 2.000 χρόνια: από τον Αβραάμ (τον άνθρωπο που κάλεσε ο Θεός να εγκαταλείψει την ειδωλολατρία και να πιστέψει στον αληθινό Θεό) ως τους προφήτες που έζησαν γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. Είναι ένα Θεόπνευστο Βιβλίο, δηλαδή οι άνθρωποι που το έγραψαν ήταν φωτισμένοι από τον Θεό!!!
     Περιέχει βιβλία και Ιστορικά αλλά και Προφητικά! Για να φτάσει σήμερα στα δικά μας χέρια ,τα παλαιά χρόνια που δεν υπήρχαν τυπογραφεία κάποιοι άνθρωποι αφιέρωναν την ζωή τους και έγραφαν διαρκώς μέρα και νύχτα!!!
      Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μαζί ονομάζονται Αγία Γραφή! Η Αγία Γραφή πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι και όλοι οι Χριστιανοί να την διαβάζουμε κάθε μέρα σαν τροφή της ψυχής μας!!! Ακόμα κι αν δεν ξέρουμε να την διαβάζουμε μπορούν να μας την διαβάζουν οι μεγαλύτεροι στο σπίτι κι εμείς να την προσκυνάμε και να την παίρνουμε στα χεράκια μας για ευλογία!!!
       Όποιο παιδάκι δεν είναι σίγουρο αν έχει Αγία Γραφή στο σπίτι, στο τέλος να μου το πει ώστε να φροντίσουμε να έχουμε ΟΛΟΙ!!!

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

1. ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ … 
Με ιστορίες της Π. Διαθήκης που μάθαμε!!!
   Ένα παιδί που μπορεί να επιλεγεί μετά από κλήρο στέκεται μπροστά στα άλλα παιδιά και αφού σκεφτεί μία ιστορία της Π. Διαθήκης που μάθαμε (εδώ μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς με διάφορες ιδέες) προσποιείται τις κινήσεις και τα πρόσωπα για να καταλάβουν τα παιδιά την ιστορία. Οι υπόλοιποι πρέπει να μαντέψουν χωρίς να κάνουν ερωτήσεις.
2. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 
   Το κάθε παιδί παριστάνει ένα άλογο. Με το σύνθημα του κατηχητή «τα άλογα τρέχουν» οι παίκτες αρχίζουν να χτυπούν με τις παλάμες τους τα γόνατά τους. Όταν πει «τα άλογα περνούν γέφυρα», οι παίκτες χτυπούν με σφιγμένες γροθιές το στήθος τους. Στα «στάχυα» τα παιδιά τρίβουν τα χέρια τους με ανοιχτές τις παλάμες. Στα «εμπόδια» φωνάζουν «έ-οπ» σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και κατεβάζοντας τα ύστερα σαν να πηδούν εμπόδια. Στη φράση «τα άλογα στη βροχή», όλοι κτυπούν την παλάμη του αριστερού χεριού με το δείκτη του δεξιού. Όταν η βροχή δυναμώσει, κτυπάνε με τα δύο δάχτυλα, τα τρία, μετά τα τέσσερα και τέλος παλαμάκια!!!
Καλή Επιτυχία!!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

  • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
  • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
  • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.