ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 17  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο Α´ Γύρος του 7ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στο γήπεδο της Γαλαξιδίου μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων που αφορά παιδιά 12 έως 18 ετών (ΣΤ´Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου).  

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί το 2ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ μεταξύ των κατηχητικών μας ομάδων και αφορά παιδιά 12 έως 18 ετών. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποια κατηχητικά θα κατεβάσουν ομάδα βόλεϊ για να φροντίσουμε τα σχετικά.

Το Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεώς μας προσκαλεί τα παιδιά και τους νέους μας και όχι μόνο, σε μία ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ για την βοήθεια Φιλανθρωπικών Καταστημάτων και άπορους νέους. Δείτε, γνωστοποιείστε στα παιδιά σας και κατεβάστε την σχετική αφίσα. Αναρτήστε τη στον πίνακα ανακοινώσεων του κατηχητικού σας για να το μάθουν και να κινοτοποιηθούν!


• ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ θα έχουμε και στις 23 Δεκεμβρίου ’23 και κατόπιν θα ξεκινήσουμε στις 14-15 Ιανουαρίου ´24.

ΠΡΟΣΟΧΗ να μην ξεχάσουμε την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Επειδή μας απομένει μόνο άλλη μία εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα, γι’ αυτό παρακαλούμε να συνεννοηθείτε με τους Πνευματικούς κάθε ενορίας έτσι ώστε να φροντίσουν την εξομολόγηση των παιδιών!

• Στο μεσοδιάστημα των εορτών εκμεταλευθείτε τον χρόνο για να κάνετε κάποια/ες δραστηριότητα/τες με τα παιδιά όπως εκδρομή, βραδινή συνεστίαση πίτσας, προβολή βίντεο, επίσκεψη σε ιδρύματα ή πονεμένους ανθρώπους ή κάτι άλλο.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ στο Τρίκορφο Δωρίδος διοργανώνει το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας  την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 12:00 – 5:00 απογ. π.μ.. Την ημέρα αυτή θα:
 • Παίξουμε στον μεγάλο Διαγωνισμό γνώσεων ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Α´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 120€, Β´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 80€, Γ´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 40€. (αφορά παιδιά 10 έως 18 ετών)
 • Παίξουμε στους χώρους των κατασκηνώσεων εσωτερικά παιχνίδια, ποδοσφαιράκι, πινκ-πονκ, μπιλιάρδο κ.λπ. και αν δεν κάνει κρύο θα παίξουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και paintball.
 • Θα έχουμε φαγώσιμα εδέσματα… ξέρετε εσείς!
 • Και τέλος πολλές εκπλήξεις και δώρα, με κέφι, ζωντάνια και χαρά για τα παιδιά όλης της Μητρόπολής μας.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗΣ: Σας θυμίζουμε ότι πρέπει να θυσιάσουμε κάποιο χρόνο για την προετοιμασία τυχόν Χριστουγεννιάτικης εορτής που σκεπτόμαστε να πραγματοποιήσουμε με τα παιδιά των ομάδων μας.

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Επίσης σας αποστέλλουμε Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια για να αρχίσετε τις πρόβες για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή σας ή για ψυχαγωγία των παιδιών. (βλ. προηγ. μάθημα).

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ: Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (catichisi.gr) και να επιλέξετε το ανάλογο θεατρικό.


Εισαγωγή

Κάθε χρόνο, τόσα χρόνια, γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Όμως… ποιος από μας μπορεί να πεί ότι έχει πραγματικά κατανοήσει τι είναι τα Χριστούγεννα; Ποιος έχει αισθανθεί βαθιά το ουσιαστικό τους περιεχόμενο και το νόημά τους για τη ζωή μας;
Για να προσεγγίσουμε κάπως περισσότερο τα νοήματα της εορτής θα μελετήσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή (Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως):

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: (Διαβάζουμε το κείμενο Ματθ. α’ 18-25 και την ερμηνεία του).

18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου

19 Ἰωσὴφ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν

20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριάμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου

21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν

22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ ̓ ἡμῶν Θεός

24 Διεγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ

25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν

.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ: Ο ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει εδώ τη Γέννηση του Κυρίου.

Αρχικά μας πληροφορεί για τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Ιωσήφ όταν διαπίστωσε την ανεξήγητη εγκυμοσύνη της Παναγίας μας.

Σκέφθηκε τότε να τη διώξει κρυφά, για να μην την εκθέσει στα μάτια των ανθρώπων.

Άγγελος όμως του Θεού τον πληροφόρησε με όνειρο ότι η σύλληψη του κυοφορούμενου Βρέφους είχε γίνει διά του Αγίου Πνεύματος και ότι η Θεοτόκος θα γεννήσει γιό, του παρήγγειλε δε, όταν Αυτός γεννηθεί, να Του δώσει το όνομα Ιησούς, το οποίο σημαίνει Σωτήρας, διότι Αυτός πρόκειται να σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες του.

Με τον τρόπο αυτό, προσθέτει ο Ευαγγελιστής, πραγματοποιήθηκε αυτό που είχε προείπει ο Κύριος διά του προφήτου Ησαΐου, ότι η Παρθένος θα κυοφορήσει και θα γεννήσει Υιό, τον Οποίο θα ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας».

Με το θαυμαστό αυτό όραμα διαλύθηκαν οι προβληματισμοί του Ιωσήφ, ο οποίος κράτησε κοντά του την Παναγία για να την προστατεύει.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. Θυμάστε τα δύο ονόματα του Κυρίου που αναφέρει η περικοπή; (…) Εμμανουήλ και Ιησούς.
2. Τι εκφράζουν αυτά τα ονόματα; (…)

α) Το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει, όπως είδαμε, «ο Θεός είναι μαζί μας».

Το όνομα βέβαια Εμμανουήλ δεν είναι το ίδιο με το όνομα Ιησούς που δόθηκε στον Κύριο. Τότε γιατί ο Ευαγγελιστής το αναφέρει ως πραγματοποίηση της προφητείας;

Το αναφέρει έτσι, διότι το όνομα εκφράζει την αλήθεια περί του Κυρίου, την αλήθεια δηλαδή ότι η παρουσία του Κυρίου στον κόσμο σημαίνει ότι είναι ο Θεός μαζί μας. Όπως ερμηνεύει ο ιερός Χρυσόστομος: Τίποτε άλλο δεν σημαίνει το «καλέσουσιν Εμμανουήλ» παρά το ότι θα δούν τον Θεό μαζί με τους ανθρώπους. «Αεί μεν γαρ γέγονε μετά ανθρώπων, ουδέποτε δε ούτω σαφώς»· πάντοτε βέβαια ήταν μαζί με τους ανθρώπους, ποτέ όμως τόσο πραγματικά. Το όνομα επομένως Εμμανουήλ φανερώνει ποιος είναι Αυτός τον Οποίο γεννάει η Παναγία. Δεν είναι κάποιος προφήτης, όπως οι παλαιοί προφήτες· δεν είναι απλώς ο Μεσσίας, όπως Τον φαντάζονταν τότε οι Εβραίοι, ως έναν άνθρωπο, έναν επίγειο βασιλιά που θα τους ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους και θα τους χάριζε παγκόσμια κυριαρχία.

Αλλά ποιος είναι; Είναι ο ίδιος ο Θεός που γίνεται και άνθρωπος. Αυτό ο νους μας είναι αδύνατο να το κατανοήσει. Πως είναι δυνατόν ο υπεράπειρος Θεός να μικραίνει τόσο πολύ, ώστε να κυοφορείται στα σπλάχνα μιας παρθένου Κόρης; Αυτός που δεν περιέχεται στο σύμπαν, αλλά το περιέχει ως κάτι μικρό και ασήμαντο, πως γίνεται Εκείνος κάτι μικρό και ασήμαντο μέσα στο σύμπαν; Αυτό είναι το μυστήριο! Το «πάντων των θείων μυστηρίων μυστηριωδέστερον», κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Απρόσιτο στο νού μας, ανερμήνευτο για τη διάνοιά μας. Το μέγιστο όλων των μεγίστων θαυμάτων του Θεού! «Θεός το τεχθέν, η δε Μήτηρ Παρθένος. Τι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;»· ποιο μεγαλύτερο καινούργιο θαύμα είδε ο κόσμος; (Συναξάριο της Εορτής). Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας! Για ποιο λόγο άραγε; Τι φανερώνει το άλλο όνομά Του;

β) Ιησούς σημαίνει Σωτήρ. Θα Τον ονομάσεις Ιησού, είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ. Δηλαδή Σωτήρα.

Διότι γι’ αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος: για να σώσει τον άνθρωπο. Να τον σώσει από τι; από την αμαρτία. Από τον απαίσιο αυτό τύραννο, στον οποίο με τη θέλησή του υποτάχθηκε ο άνθρωπος, τότε που ακόμα βρισκόταν μέσα στον παράδεισο της αγάπης του Δημιουργού του. Και από τότε περιήλθε στην τυραννική εξουσία της αμαρτίας. Έγινε αιχμάλωτός της, δούλος στα βρωμερά της πάθη, τυφλός υπηρέτης των διαστροφών της.

Από αυτή τη φριχτή τυραννία ήρθε να μας απαλλάξει το Βρέφος της Βηθλεέμ, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Μεσσίας, η παμπόθητη προσμονή των αιώνων. Ήρθε να μας απαλλάξει από την πολυχρόνια σκλαβιά, να μας χαρίσει τη λύτρωση. Όχι τέτοια λύτρωση που περίμεναν οι Εβραίοι. Αλλά λύτρωση πνευματική, συγχώρηση αμαρτιών, απαλλαγή από την τυραννική εξουσία της αμαρτίας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή της λυτρώσεως. Η πληρότητά της συνίσταται στη λύτρωση και του σώματος από τη φθορά του θανάτου. Γι’ αυτό και το αποκορύφωμά της θα δοθεί στους πιστούς κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού, τότε που θα ανακαινισθεί όλο το σύμπαν, και το πλήθος των Αγίων θα συνδοξασθεί με τον Δημιουργό των πάντων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. Τι σημασία όμως έχουν όλα αυτά για τη ζωή μας; Τι λένε στον καθένα από μας τα ονόματα Εμμανουήλ και Ιησούς; (…)

α) Το πρώτο όνομα Εμμανουήλ αναμφίβολα μας βεβαιώνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

Ο Χριστός μας από τότε που έγινε και άνθρωπος παραμένει πάντα κοντά μας, μολονότι σωματικώς έχει αναληφθεί στον ουρανό. Το βεβαίωσε Εκείνος με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όταν παρήγγειλε στους μαθητές Του να πορευθούν σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο: «Ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», τους είπε· πηγαίνετε, και Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου (Ματθ. κη’ 20).

Όλη δε η ιστορία της Εκκλησίας στους 20 αιώνες της μέχρι σήμερα πορείας της δεν είναι τίποτε άλλο από μια ολοζώντανη και χειροπιαστή εμπειρία της παρουσίας του Κυρίου. Και κάθε αληθινός πιστός αυτή την αλήθεια τη γνωρίζει από την προσωπική του πείρα, από τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του και από τον πλούτο των λυτρωτικών δωρεών που δέχεται μέσα στην Εκκλησία Του.

Και ο καθένας μας επομένως μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα οφείλει να ζει, και όλοι μας αυτό να αισθανόμαστε, ότι ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι, έρημοι και εγκαταλελειμμένοι μέσα σ’ έναν παγωμένο και αφιλόξενο κόσμο. Όχι! Είναι ο Δημιουργός του μαζί μας. Μαζί με τον καθένα μας. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Ο Εμμανουήλ. Μεθ’ ημών ο Θεός!

β) Το όνομα Ιησούς μας λέει ότι το Βρέφος της Φάτνης της Βηθλεέμ είναι ο Σωτήρας μας.

Η βεβαιότητα αυτή είναι προσωπική εμπειρία όλων μας. Διότι όλοι μας έχουμε απολαύσει τη λυτρωτική χάρη του Κυρίου μας. Το όνομα Ιησούς είναι και για μας το πιο αγαπημένο μας όνομα. Και είναι το πιο αγαπημένο, διότι όλοι μας έχουμε υποφέρει φρικτά από το θανατηφόρο δηλητήριο της αμαρτίας και όλοι έχουμε βρεί τη λύτρωση καταφεύγοντας με πίστη στον μοναδικό Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού.

Γι’ αυτό και γνωρίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία Του καμιά αμαρτία και κανένα λάθος και πτώση δεν μπορεί να μας καταστρέψει αιώνια. Δεν μπορεί, διότι η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας, και η αγκαλιά του Λυτρωτή μας είναι πάντα ανοιχτή, το έλεός Του άπειρο, η αγάπη Του ανέκφραστη, η φιλανθρωπία του χωρίς όρια.

Και επομένως, όταν πέσουμε, όταν από ανθρώπινη αδυναμία αμαρτήσουμε, γνωρίζουμε το φάρμακο. Θα οδηγήσουμε τα βήματά μας με μετάνοια στη Φάτνη της Βηθλεέμ, στα πόδια του Σταυρού, στο πετραχήλι του Πνευματικού, και η λυτρωτική χάρη του Ιησού, του ενανθρωπήσαντος Θεού μας, θα μας προσφερθεί πλούσια, και θα εξαφανίσει τα παραπτώματά μας, θα αναστήσει την πεσμένη ψυχή μας. Και τέλος θα μας χαρίσει την άπειρη χαρά και δόξα στη Βασιλεία Του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εμμανουήλ, Ιησούς! Δύο ονόματα γεμάτα βαθιά νοήματα.

Εμμανουήλ. Μεθ’ ημών ο Θεός: Το ένα όνομα μάς φωνάζει ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Ο Θεός είναι παντού και πάντα μαζί μας.

Ο Ιησούς είναι ο ελεήμων Λυτρωτής μας! Το άλλο όνομα μάς βεβαιώνει πως μπορούμε κοντά Του να βρούμε τη χαρά, την ευτυχία, τη λύτρωση.


ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Χριστούγεννα χωρίς πρωταγωνιστή;

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Λεπτομέρειες για τον Ετήσιο Διαγωνισμό “25 Challenges”, διαβάστε στο παρακάτω λινκ:

  • Αντί για Challenge #8
  • ΤΙΤΛΟΣ: Βίντεο σχετικό με τα Χριστούγεννα
  • Υλικά: Μια καλή ιδέα από τους κατηχητές και τα παιδιά
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1. Καλούνται παιδιά των κατηχητικών μας ομάδων μαζί με τον κατηχητή τους να φτιάξουν ένα βίντεο σχετικό με τα Χριστούγεννα.

2. Παρακαλούμε να τραβάτε το βίντεο με όρθιο το κινητό.

3. Στην διάθεση του, κάθε κατηχητικό θα έχει  30” (δευτερόλεπτα) για να φτιάξει το σχετικό βίντεο.

4. Το τελικό βίντεο θα πρέπει να μας το στείλετε στο Ίνσταγκραμ https://www.instagram.com/pat.augoustinos/,  αλλιώς στο μέιλ γράφοντας από πιο κατηχητικό είστε.

5. Παρακαλούμε, οι κατηχητές, να ρωτάτε τα παιδιά σας εάν συμφωνούν να παρουσιαστεί το πρόσωπό τους στο διαδίκτυο! Αν όχι τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε, να μην τα παρουσιάσουμε δημόσια.

Καλή επιτυχία!!!

Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα!!!