Η Πασχαλινή προσευχή μας μέχρι της Αναλήψεως

ο Χριστός Ανέστη… χρησιμοποιείται ως φράση χαιρετισμού κατά την πασχαλινή περίοδο και για 40 ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα.

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος! (τρεις φορές)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ τον μόνον ἀναμάρτητο.

Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε· διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα,
καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς.

Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί, ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε μεγάλη χαρὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή Του. Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς, κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

Γνωστοποιήσεις 27-28/5/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

1. Φεστιβάλ Παιχνιδιών
1α. Με την ευλογία του σεπτού Ποιμενάρχη μας κ. Θεοκτίστου η ΛΗΞΗ των ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ομάδων της Μητροπόλεώς μας για το 2022-23 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και θα γίνει κοινή για όλα τα κατηχητικά, στο Τρίκορφο Δωρίδος.

Επίσης στην εκδήλωση αυτή θα γίνει και η διανομή των ενθυμίων των κατηχητικών ομάδων όλων των βαθμίδων του έτους 2022-23.

Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

«3ο Φεστιβάλ 20 Παιχνιδιών»
4 ώρες γεμάτες παιχνίδι και δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους

Το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος διοργανώνει μια βραδιά παιχνιδιών και δραστηριοτήτων KAI ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλα τα παιδιά και τους νέους ως 18 ετών να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 20 ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Τρίκορφο Δωρίδος, στο χώρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ των παιδιών.

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 | 5:00 μ.μ. (βλ. παρακάτω)

1β. Επίσης παρακαλούμε να δώσετε το παρακάτω φυλλάδιο στους εφημερίους ιερείς του κατηχητικού σας την παρακάτω ανακοίνωση και να τους παρακαλέσετε να την διαβάσουν την Κυριακή 21/5/2023 στους ιερούς ναούς τους.

2. Φιλοξενία Τρικόρφου 2023
(Προλάβετε! Αριθμός Περιορισμένος)
Αγαπητά μας παιδιά, φέτος το 2023 με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κου Θεοκτίστου, η Φιλοξενία στην “Γαλιλαία” της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος θα γίνει και πάλι στους χώρους φιλοξενίας του Μοναστηριού του Τρικόρφου Δωρίδος.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έχουν τα παιδιά που κατοικούν ή κατάγονται
από το νομό Φωκίδας (ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 2023

1η Περίοδος, 23 Ιουνίου – 2 Ιουλίου
για ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε´ & ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2η Περίοδος, 3 – 15 Ιουλίου
για ΑΓΟΡΙΑ Γυμνασίου & Λυκείου

3η Περίοδος, 20 – 28 Ιουλίου
για ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γυμνασίου & Λυκείου

4η Περίοδος, 17 – 20 (ΠΠΣΚ) Αυγούστου
Έγγαμων ζευγαριών έως 50 ετών

5η Περίοδος 24 – 27 Αυγούστου
Φοιτητές/Εργαζόμενοι Άνδρες-Γυναίκες 18-40 ετών

6η Περίοδος 28 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Πατρών

3. Φιλοξενία Τρικόρφου 2023 
(Προλάβετε! Αριθμός Περιορισμένος)
 
  Αγαπητά μας παιδιά, φέτος το 2023 με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κου Θεοκτίστου, η Φιλοξενία στην “Γαλιλαία” της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος θα γίνει και πάλι στους χώρους φιλοξενίας του Μοναστηριού του Τρικόρφου Δωρίδος. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έχουν τα παιδιά που κατοικούν ή κατάγονται 
από το νομό Φωκίδας (ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΙ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 2023 
 
για ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε´ & ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
για ΑΓΟΡΙΑ Γυμνασίου & Λυκείου
 
για ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γυμνασίου & Λυκείου
 
Έγγαμων ζευγαριών έως 50 ετών
 
Φοιτητές/Εργαζόμενοι Άνδρες-Γυναίκες 18-40 ετών
 
6η Περίοδος 28 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Πατρών 

4. Τελευταία Συνάντηση

• Στην τελευταία για τη Συντροφιά σας, συνάντηση, αν δεν μπορείτε να κάνετε μια μικρή εκδήλωση, προσπαθείστε να δώσετε περισσότερο ευχάριστο και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που θα βοηθήσει παράλληλα τα παιδιά να θυμηθούν όσα είπαμε στις φετινές συναντήσεις!…. 
    • Επίσης, καλό είναι να μοιράσει ο ιερέας της Ενορίας το ενθύμιο στα παιδιά. 
    • Τέλος ανανεώστε το ραντεβού σας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού π.χ. μετά από ένα μήνα… 

Αντί για μάθημα

    • Παρακάτω δημοσιεύουμε τα μαθήματα που πραγματοποιήσαμε το έτος 2022-´23 τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν επανάληψη και αφορμή για συζήτηση.

Θέματα συζήτησης έτους 2022-᾽23 για παιδιά Γυμνασίου & Λυκείου

Έναρξη μαθημάτων 2022-´23 (Βασικές αρχές – 1η συνάντηση)
ΘΕΜΑ 1.3 Χριστός και Χριστιανοί
ΘΕΜΑ 2.3:  Κάθε μέρα μελετώ την Αγία Γραφή (Γυμν. – Λυκ.)
ΘΕΜΑ 3.3 Υπάρχει συγκεκριμένο είδος μουσικής που πρέπει να ακούει ο χριστιανός;
ΘΕΜΑ 4.1.2.3 Σχετικά βίντεο με την 28η Οκτωβρίου & το ηρωικό ΟΧΙ από τον Φώτη
ΘΕΜΑ 5.3 Ο χριστιανικός Θεός
ΘΕΜΑ 6.3 Halloween: Διασκέδαση ή μήπως κάτι άλλο… σκοτεινό;
ΘΕΜΑ 7.3 Η Εκκλησία και το έργο της
ΘΕΜΑ 8.3 Γιατί δεν κάνω τατουάζ
ΘΕΜΑ 9.3 Ξεμάτιασμα, μαγεία, αλληλοφτύσιμο & Αστρολογία.
ΘΕΜΑ 10.3 Ακούσαμε 32 σύγχρονα Ελληνικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια…
ΘΕΜΑ 12.3. Α) Τα άγια Θεοφάνεια, Β) Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
ΘΕΜΑ 13.3 Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το παρελθόν, τόσο καλύτερα προβλέπουμε το μέλλον
ΘΕΜΑ 14.3 Το διαδίκτυο – Ιντερνετισμός
ΘΕΜΑ 15.3 Προβλήματα των εφήβων
ΘΕΜΑ 16.3 Αυτογνωσία και Κατάκριση
ΘΕΜΑ 17.3 Η Εκκλησία… Κοινωνία αγίων
ΘΕΜΑ 18.3 Ο βασιλιάς που πήρε λάθος γυναίκα | Ψυχοσάββατα
ΘΕΜΑ 19.3 Την Σαρακοστή νηστεύουμε, δεν κάνουμε δίαιτα
ΘΕΜΑ 20.3 Ο αιφνίδιος θάνατος (σεισμοί σε Τουρκία & Συρία, σύγκρουση τρένων στα Τέμπη)
ΘΕΜΑ 21.3 Θα με τρελάνεις; Είναι η γιόγκα γυμναστική;
ΘΕΜΑ 22.3 Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης – πρότυπο  ιερέα
ΘΕΜΑ 23.3 Ο Ακάθιστος Ύμνος | Ο Άγ. Ιωάννης της Κλίμακος
ΘΕΜΑ 24.3 Η Σταύρωση του  Κυρίου
Θέμα 25.3 Ο Χριστός Ανέστη
ΘΕΜΑ 26.2.3 Τα επτά άγια παιδιά από την Έφεσο
ΘΕΜΑ 27.3 Η συνείδηση τι ρόλο παίζει στη ζωή μας
Θέμα 28.3 Η Ανάληψη του Κυρίου
ΘΕΜΑ 29.0 Λήξη κατηχητικών συνάξεων 2022-’23 , Συμβουλές για το καλοκαίρι

Μαθήματα έτους 2022-´23 για παιδιά Προσχολικής & Δημοτικού

Έναρξη μαθημάτων 2022-´23 (Βασικές αρχές – 1η συνάντηση)
ΘΕΜΑ: 1.2 Η δημιουργία του κόσμου
ΘΕΜΑ: 2.2 Η δημιουργία του ανθρώπου – Η εξορία από τον Παράδεισο
ΘΕΜΑ 3.2 α) 28η Οκτωβρίου β) Οι συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου
ΘΕΜΑ 4.1.2.3 Σχετικά βίντεο με την 28η Οκτωβρίου & το ηρωικό ΟΧΙ από τον Φώτη
ΘΕΜΑ: 5.2  Ο κατακλυσμός του Νώε  & Ο πύργος της Βαβέλ
ΘΕΜΑ: 6.2 Ο Πατριάρχης Αβραάμ
ΘΕΜΑ: 7.2 Οι Πατριάρχες Ισαάκ και Ιακώβ
ΘΕΜΑ: 8.2 Ιωσήφ ο Πάγκαλος
ΘΕΜΑ: 10.2 Οι ποιμένες που προσκύνησαν τον Κύριο
ΘΕΜΑ 11.2 Η γέννηση του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού
ΘΕΜΑ 12.1.2. Α) Τα άγια Θεοφάνεια, Β) Το Άγιο Βάπτισμα
ΘΕΜΑ: 13.2 Γιατί είναι ωφέλιμο να γνωρίζω τα σχετικά με την Πίστη και την πατρίδα μου;
ΘΕΜΑ 14.2 Η πορεία του Ισραήλ στην έρημο
ΘΕΜΑ: 15.2 Οι 10 εντολές | Το χρυσό μοσχάρι | Η σκηνή του Μαρτυρίου
ΘΕΜΑ: 16.2 Θἀνατος του Μωυσή | Ιησούς  του Ναυή | Είσοδος στην γη της Επαγγελίας (υπόσχεσης)!!!
ΘΕΜΑ: 17.2 Ο Προφητάναξ (Προφήτης και Βασιλιάς) Δαβίδ
ΘΕΜΑ: 18.2 Ο προφήτης Ησαΐας
ΘΕΜΑ 19.2 Η Κυρά-Σαρακοστή
ΘΕΜΑ 20.2 Ο προφήτης Ηλίας
ΘΕΜΑ 21.2 Ο προφήτης Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων
ΘΕΜΑ 22.2 Οι Τρεις Νέοι στη φωτιά (Τρεις Παίδες εν καμίνω)
ΘΕΜΑ 23.2 Ο Δίκαιος Ιώβ ο Πολύαθλος | Ο Ακάθιστος Ύμνος
ΘΕΜΑ 24.1.2 Τα πάθη του Χριστού | Ο Μυστικός Δείπνος
Θέμα 25.2 Ο Χριστός Ανέστη
ΘΕΜΑ 26.2.3 Τα επτά άγια παιδιά από την Έφεσο
ΘΕΜΑ 27.1.2 Μακριά η περιέργεια – Η γυναίκα του Λωτ
Θέμα 28.1.2  Άγιοι ισαπόστολοι Κων/νος και Ελένη «ἐν τούτω νίκα» (με αυτό να νικάς)
ΘΕΜΑ 29.0 Λήξη κατηχητικών συνάξεων 2022-’23 , Συμβουλές για το καλοκαίρι