ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
  • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
  • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Εισαγωγή

Χαίρετε!!! Τι κάνουν τα καλά μας παιδάκια;
Πώς πέρασε η εβδομάδα μας;
Φτάσαμε κιόλας στα μισά της Σαρακοστής! Δόξα τω Θεώ!!! Μου φαίνεται θα έρθει το Πάσχα και δεν θα το καταλάβουμε!!!
Πάει και το τρίτο ποδαράκι της κυράς- Σαρακοστής! Μας έμειναν μόνο … τέσσερα!!!
Η 3η Κυριακή της Μ. Σαρακοστής είναι της Σταυροπροσκυνήσεως.
Δηλαδή;;;

Λίγα λόγια για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Καθώς βρισκόμαστε στην μέση της νηστείας χρειαζόμαστε βοήθεια και ενθάρρυνση. Αυτήν την βοήθεια την παίρνουμε από τον Σταυρό του Χριστού που υψώνεται στο μέσο των ναών και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ο σταυρός για εμάς τους Χριστιανούς είναι το όπλο μας!!! Η δύναμη μας!!! Πιστεύω φοράτε όλοι σας σταυρό, ε;;; Για να τον δείξουμε! Όποιο παιδάκι δεν έχει θα σηκώσει χεράκι να αποκτήσει τώρα κιόλας !!!

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Καθώς έχουμε περάσει το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται για να νικήσει την αμαρτία με τη βοήθεια του Θεού κι όχι μόνο με τη δική του προσπάθεια.

Η λύπη των γονέων είναι μεγάλη όταν βλέπουν τα παιδιά τους να είναι άρρωστα· πολύ περισσότερο μάλιστα αν έχουν κάποια αθεράπευτη αρρώστια. Κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να βρουν τον κατάλληλο τρόπο και ρωτούν να μάθουν για τον καλύτερο γιατρό, προσπαθώντας να βρουν τα θεραπευτικά μέσα.

Σ΄ αυτή τη θέση ήταν ένας πατέρας, ο οποίος ήρθε μπροστά στον Κύριο, γονάτισε δείχνοντας την υποταγή του αλλά και την ταπείνωσή του, και του είπε: «Δάσκαλε, σου έφερα τον γιο μου, που τον έχει κυριεύσει ένα άλαλο πνεύμα· κι όπου τον πιάσει, τον ρίχνει κάτω και βγαίνουν αφροί από το στόμα του και τρίζει τα δόντια του και μετά μένει αναίσθητος, σαν πεθαμένος. Πήγα στους μαθητές σου και τους παρακάλεσα να βγάλουν το κακό αυτό πνεύμα από μέσα του, αλλά δεν μπόρεσαν».

Ο Ιησούς στράφηκε προς τον πατέρα και του είπε, απευθυνόμενος όμως προς όλους γύρω, βλέποντας ότι η πίστη τους δεν ήταν δυνατή: «Γενεά άπιστη, ως πότε θα είμαι μαζί σας; Ως πότε θα σας βαστάξω; Φέρτε μου εδώ το παιδί».

Πράγματι, έφεραν τον νεαρό μπροστά Του. Όταν όμως αυτός είδε τον Ιησού, αμέσως το πονηρό πνεύμα τον τράνταξε κι έπεσε στη γη και κυλιόταν αφρίζοντας. Τότε ο Ιησούς ζήτησε να μάθει από τον πατέρα, από πότε ο νεαρός βρίσκεται σ΄ αυτή την κατάσταση. Κι ο πατέρας του είπε: «Δάσκαλε, από παιδί είναι έτσι. Και το πνεύμα που τον κατέχει τον έριξε πολλές φορές και στο νερό και στη φωτιά, για να τον ξεκάνει. Μα αν κάτι μπορείς, λυπήσου μας και βοήθησέ μας».

Κι ο Κύριος του απάντησε: «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ΄ εκείνον που πιστεύει». Κι αμέσως ο πατέρας του παιδιού, με πολύ δυνατή φωνή φώναξε: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθα με στην απιστία μου».

Κι όταν είδε ο Ιησούς ότι μαζεύεται κόσμος, μίλησε αυστηρά στο ακάθαρτο πνεύμα και του λέει: «Πνεύμα άλαλο και κουφό, εγώ σε διατάζω να βγεις απ΄ αυτό το παιδί και να μην ξαναμπείς σ΄ αυτό». Και το πνεύμα, αφού φώναξε δυνατά και τράνταξε γερά το παιδί, βγήκε απ΄ αυτό. Τότε αυτό έπεσε κάτω και φαινόταν σαν νεκρό, ώστε πολλοί να λένε ότι είχε πεθάνει. Όμως ο Κύριος το έπιασε από το χέρι και το σήκωσε κι εκείνο στάθηκε όρθιο.

Όταν ο Ιησούς πήγε στο σπίτι, οι μαθητές του τον πήραν κατά μέρος και τον ρωτούσαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το πονηρό πνεύμα;». Και τους είπε ο Κύριος: «Τα πονηρά πνεύματα με κανέναν τρόπο δεν απομακρύνονται, παρά μόνον με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από κει και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Ο Ιησούς δεν ήθελε να μάθει κανείς ότι περνούσε από κει, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, που θα τον θανατώσουν· όμως την Τρίτη μέρα μετά τον θάνατό του θα αναστηθεί».

Αυτή την ιστορία του Ευαγγελίου την διαβάζουμε την τέταρτη Κυριακή των νηστειών, για δυο λόγους: Πρώτον γιατί ο Χριστός μας, μας προετοιμάζει για τα Πάθη Του και την Ανάστασή Του και επειδή το θαύμα που περιγράφεται μας δείχνει πώς πρέπει να πορευόμαστε σ΄ όλη μας τη ζωή, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, με νηστεία και προσευχή. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον νέο κι ο Κύριος τους λέει ότι τα πονηρά πνεύματα απομακρύνονται μόνο με την προσευχή και τη νηστεία. Με την προσευχή ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό, ζητάει τη βοήθειά Του και τη δύναμή Του. Με τη νηστεία προσπαθούμε να στερήσουμε τον εαυτό μας από κάτι που το αγαπάμε, για το χατίρι και την αγάπη του Θεού, που Εκείνος κάνει τόσα για εμάς!!!

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΕΛΙΣΣΑ – ΜΕΛΙΣΣΑ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και, πιασμένα γερά από τα χέρια, στέκονται αντικριστά με μια απόσταση δεκαπέντε – είκοσι μέτρων ανάμεσά τους. Η πρώτη ομάδα φωνάζει:

– Μέλισσα, μέλισσα! Η δεύτερη απαντά:

– Μέλι γλυκύτατο! Η πρώτη:

– Σε ποιον παραγγείλατε; Η άλλη απαντά:

– π.χ. Στη Μαρία!
Τότε αυτή η παίκτρια τρέχει καταπάνω τους και πέφτει με δύναμη πάνω σε όποιο πιάσιμο χεριών της φαίνεται πιο αδύναμο. Αν καταφέρει να σπάσει το δεσμό των χεριών, παίρνει ένα παιδί από αυτήν την ομάδα και το φέρνει στη δική του. Αντίθετα, αν δεν μπορέσει να σπάσει την ένωση, μένει η ίδια με τους άλλους. Κερδίζει η ομάδα που θα τους πάρει όλους!!!

Καλή Επιτυχία!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Όλα τα παιδιά μαζί με τον κατηχητή, γονατισμέμοι μπροστά από το εικόνισμα του Χρι στού στο ιερό τέμπλο θα εκφωνήσουμε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ, λέγοντας στο τέλος όλοι μαζί το “Δι’ εὐχῶν…” 

[Από πριν πρέπει να έχουμε βγάλει φωτοτυπίες την προσευχή για να την μοιράσουμε στα παιδιά].

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.