ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 


Το παρακάτω βοήθημα παρατίθεται και για τις 3 βαθμίδες.

Οι κατηχητές ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών λένε τα ανάλογα.


Εισαγωγή

Καλή Σαρακοστή παιδιά! 25η Μαρτίου έρχεται, παιδιά, διπλή γιορτή! Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και η έναρξη του Αγώνα για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Σπουδαία ημέρα, μεγάλη και χαρμόσυνη, την οποία πρέπει να γιορτάζουμε όπως της αρμόζει! Ο φίλος μας ο Φώτης έχει ένα σωρό ιστορίες να μας πει για τους προγόνους μας που πολέμησαν «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία»! Εμείς ας θυμηθούμε τον Ευαγγελισμό από το Ευαγγέλιο (Λουκ. 1:26-38)…

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στάλθηκε από τον Θεό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη Ναζαρέτ σε μια κοπέλα η οποία καταγόταν από το γένος του βασιλιά Δαβίδ και ονομαζόταν Μαριάμ. Αφού μπήκε στο σπίτι της είπε: «Χαίρε εσύ που έλαβες μεγάλα και εξαιρετικά χαρίσματα από τον Θεό, ο Κύριος είναι μαζί σου! Είσαι ευλογημένη όσο καμία άλλη γυναίκα!». Εκείνη ταράχτηκε και αναρωτιόταν τι σήμαιναν αυτά τα λόγια. Και της είπε ο Άγγελος: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι βρήκες εξαιρετική εύνοια κι ευλογία από τον Θεό. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο και θα Τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος, θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος». Η Μαρία τον ρώτησε: «Πώς θα γίνει αυτό;» κι εκείνος απάντησε: «Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει και γι’ αυτό το άγιο βρέφος που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Διότι τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον Θεό». Και η Μαρία είπε: « Είμαι δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του όπως μου είπες». Κι ο Άγγελος έφυγε.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μήνυμα χαράς, την πιο χαρμόσυνη είδηση που ανακοινώθηκε ποτέ στην ιστορία! Και η Κεχαριτωμένη Μαρία, ο πιο αγνός καρπός του ανθρώπινου γένους, δέχεται να φιλοξενήσει στην κοιλιά της τον αχώρητο Θεό! Αν και βρισκόμαστε μέσα στην αυστηρή περίοδο νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ημέρα του Ευαγγελισμού τρώμε ψάρι πανηγυρίζοντας κι εμείς μαζί με τους Αγγέλους, τους Προφήτες και τους Αγίους.

Β. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Την Πρώτη Κυριακή των Νηστειών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων έπειτα από την τρομερή περίοδο της Εικονομαχίας, περίοδο που κράτησε σχεδόν έναν αιώνα και ταλαιπώρησε πολύ την Ανατολική Ρωμαϊκή (Βυζαντινή) αυτοκρατορία. Οι αυτοκράτορες Λέων ο Γ΄ και Κωνσταντίνος ο Ε΄ απαγόρευσαν τη λατρεία των εικόνων οδηγώντας την αυτοκρατορία σε εμφύλιο ανάμεσα στους εικονολάτρες και τους εικονομάχους. Ο φανατισμός των δύο αντιπάλων οδήγησε σε ακρότητες και απείλησε με καταστροφή την αυτοκρατορία. Με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο  (Νίκαια, 787) και την επικύρωσή της από την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα (843) έληξε οριστικά αυτή η διαμάχη.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας παίρνοντας από το σπίτι μας μια εικόνα και κρατώντας την στα χέρια μας συμμετέχουμε στη λιτανεία γύρω από τον Ιερό Ναό και δηλώνουμε την πίστη μας στη Θεανθρωπότητα του Κυρίου και στη Χάρη των Αγίων Του, τους οποίους προσκυνούμε δια μέσου των αγίων εικόνων. Την ίδια μέρα δείχνουμε την πίστη μας στην παγκοσμιότητα της Ορθοδοξίας, τιμώντας την εξωτερική Ιεραποστολή.

Η Εκκλησία προτρέπει κάθε πιστό να προσκυνά τις εικόνες αποδίδοντας την τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο (λατρεία αποδίδουμε μόνο στον Χριστό, δηλαδή τον Θεό). Εικόνες, άγια λείψανα, λαδάκι και αγίασμα από ιερά προσκυνήματα κλπ. φέρουν τη Χάρη του Θεού και τιμώνται όχι ειδωλολατρικά, αλλά ως μέσα για τον αγιασμό μας. Ο Χριστός εξάλλου αγίασε και τη δημιουργία και την ύλη με τον ερχομό Του στον κόσμο.

Γ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 που έγινε εναντίον του τουρκικού ζυγού μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Με άλλα λόγια γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Όπως, όμως, και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου, έτσι και την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, η Επανάσταση, σε διπλωματικό επίπεδο, ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Φε βρουαρίου του 1821 από την μακρινή Μολδοβλαχία (σημερινή Ρουμανία) από τον πρίγκηπα Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην Ελλάδα η εξέγερση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Στερεά Ελλάδα κι από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής, ο οποίος είχε γράψει και το περίφημο “καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή”, φράση η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τον απελευθερωτικό αγώνα.

Σύμφωνα με τους λαϊκούς θρύλους η Επανάσταση ξεκίνησε από τα Καλάβρυτα και συγκεκρι μένα από την Αγία Λαύρα. Εκεί, ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε κρυφά τη σημαία της Επανάστασης στις 25 Μαρτίου 1821, δίνοντας το έναυσμα για τον απελευθερωτικό αγώνα. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ιστορικά και μάλιστα τού δόθηκε έμφαση καθώς συσχέ τιζε την Εκκλησία με την Επανάσταση.

Έτσι η επέτειος εορτασμού του ιστορικού αυτού γεγονότος καθορίστηκε να γίνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου. Η ιστορία κατέγραψε και βεβαίωσε ότι το λάβαρο της επανάστασης δεν σηκώθηκε τυπικά από τον ιεράρχη αλλά ουσιαστικά αφού οι έλληνες ιερωμένοι ιεράρχες, ιερείς, διάκονοι και μο ναχοί προσέφεραν και την ζωή τους ακόμη χάριν της επανάστασης!

Ιδιαίτερα από την περιοχή της Ελλάδος αναφέρονται επώνυμα στις πηγές 73 Αρχιερείς, που έλαβαν ενεργό μέρος στον Αγώνα. 42 Αρχιερείς υπέστησαν ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, φυλακί σεις, διώξεις κάθε είδους, βασανιστήρια, εξορίες κ.λπ. Δύο Οικουμενικοί Πατριάρχες (Γρηγόριος Ε’, Κύριλλος ΣΤ’) και 45 Αρχιερείς (Μητροπολίτες) εκτελέστηκαν ή έπεσαν σε μάχες. Κατά τον Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ οι κληρικοί-θύματα του Αγώνα ανέρχονται συνολικά σε 6.000.

Πρακτική εφαρμογή

Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η Παναγία καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ ο οποίος προερχόταν από τη φυλή του Ιούδα. Η καταγωγή της δεν ήταν μόνο αγία, ήταν και βασιλική. Κι όμως η ταπεινή Μαρία δέχτηκε να κατοικήσει στην άσημη Ναζαρέτ στο σπίτι ενός φτωχού ξυλουργού. Δεν υπήρξε πιο ταπεινός άνθρωπος από την Παναγία, γι’ αυτό άλλωστε τη διάλεξε ο Θεός για να γεννήσει τον Υιό Του. Ο Θεός αγαπά τους ταπεινούς κι όχι τους περήφανους ανθρώπους. Εμείς από ταπείνωση πώς τα πάμε; Δύσκολο πράγμα, ε; Προσοχή, άλλο η ταπείνωση και άλλο η ταπεινολογία (να προσποιούμαι δηλαδή τον ταπεινό αλλά να μην ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου και να φουντώνω αμέσως όταν κάποιος με φέρνει σε δύσκολη θέση).

Η Παναγία μας γνώριζε τις προφητείες από τη συχνή μελέτη των Γραφών και γι’ αυτό ήταν έτοιμη ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού. Πώς πηγαίνει η μελέτη της Αγίας Γραφής, παιδιά; Κάνουμε τίποτα; Ειδικά η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διανύουμε προσφέρεται για ανάγνωση, μόνο καλό θα δούμε αν παρατήσουμε κινητό και διαδίκτυο και διαβάσουμε ψυχωφελή βιβλία.

Β. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(Επαναλαμβἀνουμε τα όσα γράφτηκαν στην σχετική παράγραφο) Την Κυριακή της Ορθοδοξίας παίρνοντας από το σπίτι μας μια εικόνα και κρατώντας την στα χέρια μας συμμετέχουμε στη λιτανεία γύρω από τον Ιερό Ναό και δηλώνουμε την πίστη μας στη Θεανθρωπότητα του Κυρίου και στη Χάρη των Αγίων Του, τους οποίους προσκυνούμε δια μέσου των αγίων εικόνων.

Η Εκκλησία προτρέπει κάθε πιστό να προσκυνά τις εικόνες αποδίδοντας την τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο (λατρεία αποδίδουμε μόνο στον Χριστό, δηλαδή τον Θεό). Εικόνες, άγια λείψανα, λαδάκι και αγίασμα από ιερά προσκυνήματα κ.λπ. φέρουν τη Χάρη του Θεού και τιμώνται όχι ειδωλολατρικά, αλλά ως μέσα για τον αγιασμό μας. Ο Χριστός εξάλλου αγίασε και τη δημιουργία και την ύλη με τον ερχομό Του στον κόσμο.

Γ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Οι πρόγονοί μας πολέμησαν πρώτα για την Πίστη κι έπειτα για την πατρίδα. Γνώριζαν ότι ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο το αυτεξούσιο, την ελεύθερη βούληση, την ελευθερία, αγωνίστηκαν για το υπέρτατο αυτό αγαθό φωνάζοντας: «Ελευθερία ή θάνατος!».

Σήμερα, άραγε, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι; Η μεγαλύτερη σκλαβιά είναι εκείνη της αμαρτίας. Σκλάβοι και δούλοι των παθών μας δεν έχουμε πολλές φορές ούτε τη δύναμη ούτε τη θέληση να σπάσουμε τις αλυσίδες που μας δένουν με τις αμαρτωλές μας συνήθειες…


Ας ξεκινήσουμε κι εμείς την προσωπική μας Επανάσταση εναντίον των παθών μας κι ο Πανάγαθος Θεός, όπως βοήθησε τους προγόνους μας να πετύχουν αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, θα βοηθήσει κι εμάς. Χρόνια πολλά ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!Τι περιλαμβάνει η διατροφή όσων νηστεύουν:

ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ:

 • Απαγορεύονται κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα και τα σχετικά, λάδι και κρασί.
 • Μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές επιτρέπονται το λάδι και το κρασί, εκτός φυσικά από το Μεγάλο Σάββατο.
 • Στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων όσοι νηστεύουν τρώνε ψάρι.

ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΛΑΔΙ:

 • Απαγορεύονται κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα και τα σχετικά.
 • Εκτός φυσικά από το Μεγάλο Σάββατο που είναι χωρίς λάδι,
 • Στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων όσοι νηστεύουν τρώνε ψάρι.

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Αγωνιστές!
  • Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισοδύναμες ομάδες. Ο κατηχητής λέει ένα όνομα (π.χ. Κωνσταντίνος) και η κάθε ομάδα πρέπει να συσκεφτεί χωρίς να την ακούσει η άλλη και να βρει έναν αγωνιστή με αυτό το όνομα (Κωνσταντίνος Κανάρης). Τα ονόματα καταγράφονται σε χαρτί. Μετά από κάποια ονόματα γίνεται υπολογισμός των βαθμών ως εξής: Για διαφορετικό αγωνιστή κάθε ομάδα παίρνει 10 βαθμούς. Για ίδιο αγωνιστή 5 βαθμούς. Αν δεν βρει κάποιον αγωνιστή δεν παίρνει βαθμό. Νικήτρια η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς!
  • Ενδεικτικά ονόματα αγωνιστών:
  • Αθανάσιος Διάκος, Αθανάσιος Τσακάλωφ
  • Αλέξανδρος Υψηλάντης
  • Ανδρέας Μιαούλης, Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Λόντος
  • Γεώργιος Καραϊσκάκης, Γεώργιος Σισίνης, Γεωργάκης Ολύμπιος
  • Δέσπω Μπότση, Δέσπω Τζαβέλλα
  • Δημήτριος Υψηλάντης, Δημήτριος Παπανικολής, Δημήτριος Πλαπούτας
  • Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
  • Ιωάννης Μακρυγιάννης, Ιωάννης Δυοβουνιώτης, Ιωάννης Γκούρας
  • Κωνσταντίνος Κανάρης, Κωνσταντίνος
  • Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
  • Μαντώ Μαυρογένους
  • Μάρκος Μπότσαρης
  • Οδυσσέας Ανδρούτσος

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Όλα τα παιδιά μαζί με τον κατηχητή, γονατισμέμοι μπροστά από το εικόνισμα του Χρι στού στο ιερό τέμπλο θα εκφωνήσουμε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ, λέγοντας στο τέλος όλοι μαζί το “Δι’ εὐχῶν…” 

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 

πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφρο 

σύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ 

δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταί 

σματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.