ΠΡΟΣΕΥΧΗ πριν από κάθε συνάντηση:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Παρακαλούμε πολύ τους ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ αδελφούς κατηχητές και κατηχήτριες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΚΟΜΑ να βγάλουν μια φωτογραφία έξω από τους ναούς τους.

Στην φωτογραφία να φαίνονται το δυνατόν καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των κατηχητών/τριών καθώς και των βοηθών τους. Παρακαλούμε να γράψετε τα ονόματα των κατηχητών και των βοηθών τους.

Παρακαλούμε εάν έχετε 2 ή 3 κατηχητικές ομάδες (π.χ. μια ομάδα Δημοτικού και μια ομάδα Γυμν.-Λυκ.) να στείλετε αντίστοιχα δύο φωτογραφίες, μία για κάθε κατηχητικό μαζί με βοηθούς και κατηχητές.

Να τα στείλετε στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας: info.grnef@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ.

Εισαγωγή

Ωχ, ωχ! Κομμάτι κουρασμένους σας βλέπω… Κάποιοι μάλλον παραφάγανε την Τσικνοπέμπτη… ακούω! Ποιος έφαγε τα περισσότερα σουβλάκια; (…) Μάλιστα! Την τιμήσατε την ημέρα! Αυτή η Κυριακή άλλωστε είναι η Κυριακή της Απόκρεω, η τελευταία ημέρα που τρώμε κρέας. Κρέας πάλι το Πάσχα με το σουβλιστό αρνί!

Την Κυριακή αυτή στους Ιερούς Ναούς ακούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσης από το 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Μετά τον χορτασμό του πλήθους, ο Ιησούς κατευθύνθηκε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί συνέχισε να θαυματουργεί και να διδάσκει με παραβολές. Μια από αυτές τις παραβολές είναι η παραβολή της Μέλλουσας Κρίσης (δηλ. πώς ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο):

” Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν Αυτού και μαζί με Αυτόν όλοι οι άγγελοί Του, τότε θα καθίσει στον θρόνο Του, τον λαμπρό και ένδοξο.
 Και θα συγκεντρωθούν μπροστά Του όλα τα έθνη της γης, από τη δημιουργία του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου, και θα τα χωρίσει με όση ευκολία χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά Του και τα κατσίκια στα αριστερά.

Τότε θα στραφεί ο βασιλεύς σε εκείνους στα δεξιά Του και θα πει: «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατέρα μου και κληρονομήστε τη βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώθηκε ο κόσμος. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω, και με πήρατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουν και ήρθατε να με δείτε.» Τότε θα αποκριθούν προς Αυτόν οι δίκαιοι και θα πουν: «Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο και Σε ταΐσαμε ή διψασμένο και Σου δώσαμε νερό; Πότε Σε είδαμε ξένο και Σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και Σε ντύσαμε; Πότε Σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένο και Σε επισκεφτήκαμε;”.


Και θα τους απαντήσει ο Βασιλιάς: “Αληθινά σας λέω, καθετί που κάνατε για να βοηθήσετε έναν από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα στην κοινωνία, το κάνατε σε Εμένα».


Τότε θα πει και σε εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του: «Φύγετε μακριά Μου εσείς οι καταραμένοι και πηγαίνετε στο αιώνιο πυρ, που έχει ετοιμασθεί για τον διάβολο και τους πονηρούς αγγέλους του. Διότι πείνασα και δεν Μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν Με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και δεν Με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν Με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν Με επισκεφθήκατε».

Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντας: «Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή φυλακισμένο και δεν Σε υπηρετήσαμε;».
 Τότε θα τους αποκριθεί: «Αλήθεια σας λέω· εφόσον ΔΕΝ κάνατε τα καλά αυτά σε έναν από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε σε Εμένα κάνατε».
 Και θα ριχτούν αυτοί στην αιώνια κόλαση μαζί με τον διάβολο, ενώ οι δίκαιοι θα ζήσουν αιώνια μαζί με τον Θεό.

Πρακτική εφαρμογή

 • Η Πίστη της Εκκλησίας μας είναι ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αποτελέσει ώρα κρίσης για όλους μας.
  • Ο Χριστός μας θα ξανάρθει -άγνωστο το πότε- για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.
  • Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας η πρώτη κρίση γίνεται τη στιγμή της κοίμησης του ανθρώπου ενώ κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει η τελική κρίση.
  • Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι και να φροντίζουμε η ψυχή μας να είναι καθαρή και τακτοποιημένη.
  • Πώς γίνεται αυτό; Φυσικά μέσα από το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης.
  • Μη χάνετε χρόνο, παιδιά μου, καθαρίστε την ψυχή σας από τις αμαρτίες… Αλήθεια, πότε θα κανονίσουμε για εξομολόγηση;;;
 • Ενώ αρχικά η παραβολή φαίνεται σκληρή και απειλητική, στην πραγματικότητα μας αναπαύει και μας οδηγεί στη σωτηρία.
  • Ο Κύριος μάς θέλει όλους στον Παράδεισο, θέλει, δηλαδή, να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στην Αγάπη Του.
  • Αν όμως δεν ετοιμάσουμε με ταπείνωση ελεύθερα τον εαυτό μας, εξασκούμενοι στην αγάπη, δεν θα μπορέσουμε να χαιρόμαστε με την παρουσία του Θεού, παρόλο που Εκείνος ήδη θα μας έχει συγχωρήσει.
  • Γι’ αυτό ο Χριστός μας ήρθε στη γη και μας άφησε τη διδασκαλία Του, ώστε να έχουμε ασφαλή δρόμο για τη σωτηρία.
 • Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο ότι ο Κύριος έθεσε ως μοναδικό κριτήριο σωτηρίας την αγάπη προς τον άλλο και ειδικά τον άλλο που βρίσκεται σε ανάγκη.
  • Εμείς κάνουμε άραγε το θέλημα του Χριστού; Τα λόγια Του είναι ξεκάθαρα. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας;
  • Η αγάπη αποδεικνύεται από τα έργα, όχι από τα λόγια. Ας βρούμε λοιπόν τρόπο να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο.
  • Πώς; Δίνοντας χρήματα στο φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας, μαζεύοντας είδη πρώτης ανάγκης για άπορους και φτωχούς, αλλά και φυλακισμένους συνανθρώπους μας, κάνοντας συντροφιά σε ηλικιωμένους ή αρρώστους συμπολίτες μας, βοηθώντας με όποιον τρόπο μπορούμε όσους βρίσκονται σε ανάγκη.
  • Τι λέτε; Ξεκινάμε;

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:

Στο παρακάτω λινκ επιλέξτε όποια παιχνίδια θέλετε και παίξτε με τα παιδιά σας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Το αναμμένο σπίρτο
  • Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Ένας παίκτης της πρώτης ομάδας ξεκινά και λέει μυστικά την αλφαβήτα. Μόλις ο κατηχητής / η κατηχήτρια τον σταματήσει, εκείνος λέει το γράμμα στο οποίο είχε φτάσει.
  • Ο κατηχητής / κατηχήτρια ανάβει αμέσως ένα σπίρτο και τα μέλη της ομάδας πρέπει μέχρι το σπίρτο να καεί ή να σβήσει να πουν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν με αρχικό γράμμα το συγκεκριμένο.
  • Το ίδιο συνεχίζεται με την άλλη ομάδα (πάλι μυστική αλφαβήτα και νέο σπίρτο). Έπειτα από μερικές παρτίδες μετράμε τις λέξεις που συνολικά βρήκε η κάθε ομάδα από τα διάφορα γράμματα και βρίσκουμε τη νικήτρια
 • Αστείοι εναντίον Σοβαρών
  • Οι μισοί παίκτες στέκονται σε μια γραμμή αντιμέτωποι προς τους άλλους μισούς.
  • Στη μια πλευρά ονομάζονται «αστείοι» και κάνουν γκριμάτσες κι ό,τι άλλα αστεία μπορούν για να κάνουν τους αντιπάλους τους, που ονομάζονται «σοβαροί», να γελάσουν.
  • Όσοι από τους «σοβαρούς» παίκτες γελάσουν χάνουν και βγαίνουν από το παιχνίδι.
  • Έπειτα οι πλευρές αλλάζουν ρόλους και συνεχίζουν. Νικητές είναι όσοι μείνουν ως το τέλος.

Καλή Επιτυχία!!!.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ μετά από κάθε συνάντηση:

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

 • Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 • Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 • Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.