Από ποιους ιδρύθηκε η πρώτη εκκλησία και πότε;

Η πρώτη Εκκλησία του Χριστού, ή αλλιώς η Αποστολική Εκκλησία ιδρύθηκε από τους 12 Αποστόλους, μαθητές του Ιησού Χριστού 50 μέρες μετά την Ανάσταση Του στα Ιεροσόλυμα. Το γεγονός αυτό, όπως το γνωρίζουμε και σήμερα, ονομάζεται Πεντηκοστή και σηματοδότησε την αφετηρία της ιστορικής διαδρομής της Εκκλησίας. Στην Αγία Γραφή, στις Πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται λεπτομερώς το γεγονός της Πεντηκοστής. Από τότε η ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, η οποία ανάγεται περίπου στο 33 μ.Χ. Εκείνη την ημέρα πίστεψαν, στο ότι ο Χριστός ήταν Θεανθρωπος, οι πρώτοι 3.000 άνθρωποι.

Τι είναι Εκκλησία;

Για την Ορθοδοξία η λέξη ̔ ̔Εκκλησία” σημαίνει το σύνολο των ανθρώπων που πιστεύουν στον Χριστό, ως Θεάνθρωπο και Σωτήρα τους. Εκκλησία δεν είναι ο ναός σαν κτίριο, αλλά είναι ένας Θεανθρώπινος οργανισμός, με αρχηγό τον Σωτήρα Χριστό που είναι Θεός και άνθρωπος και ακολούθους έχει όσους Τον πίστεψαν, Ττον πιστεύουν και θα Τον πιστέψουν στο μέλλον. Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων κληρικών και λαϊκών (δηλ. ιερωμένων, μοναχών και απλών πιστών) που πιστεύουν στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό κατ´ επέκταση στην αγία Τριάδα και ζουν σε διαρκή κοινωνία με την Εκκλησία, αλλά και μεταξύ τους. Αλλιώς, Εκκλησία είναι το Μυστικό Σώμα των πιστών, που έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό και αποδέχεται ότι ο Χριστός από την Ναζαρέτ είναι Θεός. Η Εκκλησία ΔΕΝ είναι ίδρυμα, ΔΕΝ είναι οργάνωση αλλά έχει οργάνωση ΟΥΤΕ σωματείο είναι, ή κοινωνικός θεσμός, αλλά Θεα-νθρώπινος (Θεός + άνθρωπος) οργανισμός, όπου ο Θεός ενώνεται με τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα μεταξύ τους σε μια μυστική οργανική ενότητα με τη δύναμη και μεσολάβηση του αγίου Πνεύματος. Οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούν το Σώμα της Εκκλησίας και κάθε μέλος είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο με δική του ευθύνη, δική του υπόσταση, δικό του προορισμό και δική του αποστολή. Κάθε πρόσωπο εξαγιάζεται μέσα στην Εκκλησία ανάλογα με τη συμμετοχή του σ’ Αυτή.

Ποια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας;

Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι άπειρα, αλλά τα μυστήρια-τελετές είναι επτά (7) στον αριθμό. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας μεταδίδεται η ζωή του Χριστού στα μέλη της, δηλ. στους ανθρώπους. Όπως το ξερό κλήμα αποκόπτεται από το αμπέλι έτσι και ο ΜΗ πιστός αποκόπτεται από το Σώμα της Εκκλησίας, αν δεν μετέχει στα Μυστήριά της. 1. Με το Βάπτισμα καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες του «παλαιού ανθρώπου» και γινόμαστε παιδιά του Θεού, εγγραφόμαστε σαν μέλη της Εκκλησίας και πλέον κληρονομούμε τον βασιλέα Χριστό αφού είμαστε παιδιά Του κι Εκείνος Πατέρας μας. 2. Με το Χρίσμα παίρνουμε τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος (π.χ. Αγάπη, Χαρά, Ειρήνη, Μακροθυμία, Χρηστότητα, Αγαθότητα κ.λπ) και δύναμη για τη βίωση της πνευματικής ζωής. 3. Με τη Θεία Ευχαριστία μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον» και γινόμαστε «σύσσωμοι» και «σύναιμοι» με τον Χριστό. 4. Με τη Μετάνοια και Εξομολόγηση καθαρίζουμε τη λερωμένη ψυχή μας από τις αμαρτίες και ξαναπαίρνουμε τη θέση που είχαμε πριν την αμαρτία. 5. Με το Ευχέλαιο ζητούμε και παίρνουμε τη θεραπευτική χάρη του Θεού για τις σωματικές και ψυχικές μας ασθένειες. 6. Με το Γάμο αγιάζεται η συζυγική ένωση μεταξύ άνδρα και γυναίκας για τη δημιουργία οικογένειας, της «κατ’ οίκον Εκκλησίας», με σκοπό την αγιότητα του ζεύγους. 7. Με την Ιεροσύνη μεταδίδεται η Χάρη και η πνευματική εξουσία στους ιερείς για να μεταδίδουν την Χάρη του Θεού στους πιστούς και να τους οδηγήσουν στο δρόμο της σωτηρίας. Ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι αγία και αναμάρτητη, ενώ τα μέλη της είναι ανθρώπινα, υφιστάμενα τη ροπή προς την αμαρτία. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο σκοπός της Εκκλησίας.

Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας;

Σκοπός, λοιπόν, της Εκκλησίας είναι το πέρασμα του λαού από τη δουλεία της αμαρτίας στην ελευθερία της αγιότητας. Η διάβαση αυτή πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Σκοπός του ανθρώπου εἰναι να γίνει κατά Χάριν Άγιος, τηρώντας το θέλημα το Θεού. Τα ιερά Μυστήρια βοηθούν σε αυτόν τον σκοπό, είναι τα σημεία συνεργασίας Θεού και ανθρώπου μέσα από τα οποία, μεταδίδεται στον άνθρωπο η χάρη του Θεού.

[ΣΕΙΡΑ: Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τ.1 Ανάτυπο από την ομώνυμη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με μικρές προσθαφαιρέσεις]