ΕΚΕΨΥΕΠ | Photo Album 2023 [Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πάτρας]