ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση
    Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστέ ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι.
 
    Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος, καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἀμήν. 

Θέμα: Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το παρελθόν, τόσο καλύτερα προβλέπουμε το μέλλον 

Γνωρίζοντας ότι το παρόν, το κάθε παρόν, δεν είναι τίποτα άλλο, από τη φυσική κατάληξη ενός παρελθόντος, και ότι παρόν χωρίς παρελθόν δεν μπορεί να υπάρξει, εύκολα καταλαβαίνει κανείς την αξία και τη σημασία της γνώσης της ιστορίας, για τον άνθρωπο. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το παρελθόν, τόσο καλύτερα προβλέπουμε και το μέλλον. 
 
Χάρη στη γνώση του ιστορικού παρελθόντος, ο άνθρωπος παραδειγματίζεται από τις επιτυχίες και αγωνίζεται να τις επαναλάβει. Βέβαια συμβαίνει και το αντίστροφο. Βλέποντας τα σφάλματα του παρελθόντος, προσπαθεί να τα αποφύγει. Με άλλα λόγια, η γνώση και η κατανόηση της ιστορίας, του προσφέρει συνεχώς πρότυπα για μίμηση και παραδείγματα για αποφυγή. 
 
Η ιστορική γνώση διατηρεί ανεξίτηλες στη μνήμη ενός λαού, τόσο την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του, όσο και την εθνική και θρησκευτική του ταυτότητα. Η μνήμη κρατάει τα πάντα ζωντανά, αλλιώς χάνονται μέσα στη λήθη.
 
Και τρίτον το ύψιστο μήνυμα κάθε εθνικής επετείου είναι η ενότητα. Πώς λέμε ότι τιμούμε τους ανθρώπους που ανεξάρτητα των πεποιθήσεων και των καταβολών τους πολέμησαν με μια ψυχή, όταν εμείς συνέχεια διχαζόμαστε και σκοτωνόμαστε με το παραμικρό; Όταν δεν προωθούμε την ομοψυχία και κοιτάμε μόνο τον εαυτούλη μας; 

«Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει.» 

 Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ανάγκη να ανήκει κάπου, να έχει μια πατρίδα. Οι πρόγονοί μας από τα  αρχαία χρόνια είχαν επίγνωση της κοινής ταυτότητάς τους. Οι Έλληνες μιλούσαν την ίδια γλώσσα, λάτρευαν το δωδεκάθεο και είχαν κοινά ήθη και έθιμα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες έπαιρναν μέρος μόνο Έλληνες. Ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκε στα πέρατα του κόσμου και Έλληνας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, ήταν όποιος μετείχε της ελληνικής παιδείας.
 
Οι Έλληνες είχαν την ευλογία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα από το κήρυγμα τον Αποστόλων Του και να πιστέψουν σε Αυτόν. Οι σκληροί διωγμοί από ειδωλολάτρες ή αιρετικούς αυτοκράτορες και αλλόδοξους κατακτητές δεν κατάφεραν να σβήσουν την Πίστη μας. Και να λοιπόν που σήμερα, 2023 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού, είμαστε βαπτισμένοι Χριστιανοί, μέλη της  Εκκλησίας Του!
 
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα είμαστε Χριστιανοί και μετά Έλληνες. 
 
Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος γράφει ξεκάθαρα ότι στην Εκκλησία είμαστε όλοι ίσοι:  οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. 3,28) δηλ. Γι’ αυτό και στη νέα κατάσταση, στην βασιλεία του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφορές εθνικότητας, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό διότι όλοι εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός, δια μέσου του Ιησού Χριστού.
 
και οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός (Κολ. 3,11). δηλ. δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Έλληνα και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτη και απερίτμητου εθνικού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ βάρβαρου, Σκύθη, δούλου, ελεύθερου, αλλά όλα αυτά και σε όλους τους πιστούς είναι ο Χριστός.

Το αντίθετο οδηγεί στην αίρεση του “εθνοφυλετισμού” όπου η εθνική καταγωγή είναι σημαντικότερη από την Πίστη – βλέπε και τον πόλεμο μεταξύ των ομόδοξων Ουκρανών και Ρώσων.
 
Πατρίδα του ανθρώπου είναι ο Παράδεισος και εκεί ποθούμε όλοι να επιστρέψουμε. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να αδιαφορούμε για την επίγεια πατρίδα μας. Ο Θεός μάς ευλόγησε να γεννηθούμε σε Ορθόδοξη χώρα, να βαπτιστούμε και να μετέχουμε στο Μέγα Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το χώμα της χώρας μας είναι ποτισμένο με αίμα Αγίων Μαρτύρων και εθνομαρτύρων και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για εμάς. Αν κάποιος λοιπόν επιτεθεί στην πατρίδα μας πρέπει να την υπερασπιστούμε και αν χρειαστεί θα θυσιαστούμε για την ελευθερία μας, διότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο.
 
Το λιγότερο που ωφείλουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε την Πίστη μας και την Ιστορία της πατρίδας μας. Μέσα από αυτή τη γνώση θα αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ τον Θεό, θα Τον δοξάσουμε που γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική και δημοκρατική χώρα και θα φτάσουμε πιο κοντά στην Αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 


Μετά από κάθε συνάντηση

    Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)
 
    Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς· τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 
    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.