ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τo ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 
   Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.  

ΔΟΜΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

– ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ –1. ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΕΝΑΡΞΗ2. ΘΕΜΑ 2.1  ΚΥΡΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ ή ΔΙΗΓΗΣΗ2.2 ΣΤΟΧΟΣ (Δηλ. τι θέλω να μάθουν τα παιδιά)3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΦΟΡΜΕΣ για ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ…5. ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΛΗΞΗ

 • Τα μαθήματα γίνονται στον Ιερό Ναό, για να συνηθίζουν τα παιδιά τον ιερό χώρο.
 • Παιχνίδια, τύπου ερωτοαπαντήσεων επίσης γίνονται μέσα στον ιερό ναό. Τα υπόλοιπα σε κάποιον άλλο χώρο.
 • Η διδασκαλία (μονόλογος) του κατηχητή διαρκεί το πολύ 15 λεπτά, (για να μην συνδέσει το παιδί το κατηχητικό με το σχολείο και του φανεί ανιαρό) και  κατόπιν αλλάζει η μορφή της κατήχησης με ερωτήσεις – απαντήσεις, δραστηριότητες κατασκευές κ.λπ. που υποστηρίζουν το μάθημα.
 • Το βοήθημα της κατήχησης έχει δημιουργηθεί και δίνει περισσότερα εφόδια από ότι χρειάζεται ένας κατηχητής στην μία ώρα που έχει στη διάθεσή του, έτσι ώστε να υπάρχει και η επιλογή για κάτι περισσότερο από τα αναγκαία για μια ώρα κατήχησης ή παιχνιδιού.
 • Η διήγηση σε κάθε βαθμίδα είναι η ίδια, διαφέρει όμως ο στόχος και η διαπραγμάτευση του θέματος που είναι ανάλογη με την ηλικία των παιδιών.

2. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:

α. Αγιασμός.
β. Γνωριμία των παιδιών γνωριμία των παιδιών που έρχονται για πρώτη φορά στην ομάδα μας
γ. Υπενθύμιση των περσινών μαθημάτων.
δ. Εάν μπορούμε κάνουμε εορταστική έναρξη
        ε. Για τα παιδιά Μέσου και Ανωτέρου είναι σκόπιμο να τους ρωτήσουμε τι θέματα θέλουν να συζητούμε στις συνάξεις.

Η οργάνωση της ομάδας μας

Οι παρακάτω προτάσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με τις βαθμίδες που διδάσκουμε.

 • Αρχικά έχουμε ειδοποιήσει τον εφημέριο του Ναού για να κάνουμε αγιασμό.
 • Επιβεβαιώνουμε την ώρα που θα γίνεται η συνάντηση.
 • Οργανώνουμε την ομάδα μας.
 • Το ερωτηματολόγιο γνωριμίας θα μας βοηθήσει.
 • Τα παιδιά ή εμείς συμπληρώνουμε την εγγραφή τους στην ομάδα μας.
 • Στην πρώτη αυτή συνάντηση καλό θα είναι να οργανωθούμε ως ομάδα. Εξηγούμε ότι όλοι είμαστε μια παρέα («παιδική συντροφιά»), που κινούμαστε μέσα στην φιλόξενη αγκαλιά της Εκκλησίας, για να χαιρόμαστε όλα τα παιδιά του Χριστού μαζί, σαν αδέρφια για να μαθαίνουμε τις αλήθειες της Πίστης μας και τον τρόπο ζωής που μας παρουσίασε ο Χριστός και μας καλεί ελεύθερα να ακολουθήσουμε. Όλα αυτά θα γίνουν με ευχάριστες δραστηριότητες στη διάρκεια των συναντήσεων. Επειδή ακριβώς είμαστε μια ομάδα όλοι πρέπει να βοηθήσουν για να λειτουργήσει σωστά.
 • Γι’ αυτό συντάσσουμε το «συμβόλαιο» της ομάδας, δηλ. κανόνες συμπεριφοράς που θα τους συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Ο καθένας προτείνει κάτι. Αν συμφωνούν όλοι, το καταγράφουμε και υποσχόμαστε ότι θα το τηρούμε. (Παραδείγματα: Δεν τρώμε, Ερχόμαστε στην ώρα μας, Δεν διακόπτουμε ή δεν κοροϊδεύουμε τον άλλον που μιλάει).
 • Ακόμη, καθένας θα αναλάβει να κάνει κάτι, δηλ. θα μοιράσουμε στα παιδιά υπευθυνότητες/αρμοδιότητες, που θα αλλάξουν μετά από λίγο καιρό. Έτσι να συμφωνήσουμε ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τα κεράσματα, τους φακέλους, την καθαριότητα, τη βιβλιοθήκη κ.λπ.. Γράφουμε σε χαρτί τα ονόματα και το αναρτούμε στον πίνακα ανακοινώσεων της ομάδας μας.
 • Στο τέλος, μοιράζουμε τους φακέλους ή βιβλιαράκια (άν έχουμε φυσικά φακέλους ή βιβλιαράκια). Κάθε παιδί παίρνει τον δικό του και γράφει το όνομα του απ’ έξω. Εξηγούμε τη χρησιμότητα τους. Βάζουν μέσα το φυλλάδιο της πρώτης συνάντησης.
 • Το παιδί που ανέλαβε υπεύθυνος για τους φακέλους τους μαζεύει και τους φυλάει σε συγκεκριμένο χώρο, ράφι κλπ. Μην παραλείψετε να ετοιμάσετε ένα εορτολόγιο της ομάδας σας, ώστε να θυμάστε πότε γιορτάζει το κάθε παιδί. Μια επίσκεψη στο σπίτι και ένα συμβολικό δώρο θα δώσει μεγάλη χαρά στο ίδιο και στην οικογένεια του.
 • Αν έχουμε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ή ένα καλό κινητό μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες των παιδιών, με τις οποίες θα φτιάξουμε την επόμενη φορά μια αφίσα /κολάζ (σε χαρτόνι χρωματιστό), την οποία θα κολλήσουμε στο χώρο μας. Μπορεί να απεικονίζει π.χ. «το δέντρο της ομάδας μας» ή τον κύκλο της ομάδας κλπ.
 • 4. Δραστηριότητες, παιχνίδια, κατασκευές, βίντεο προβολή,..

  4.1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & Α΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3-5 ΕΤΩΝ & Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη)
  Η μπάλα με τα ονόματα:  [Εσωτερικού & Εξωτερικού χώρου] 
  Ηλικία 3-7 ετών και πάνω.
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 10 λεπτά.
  Παίκτες όλα τα παιδιά.
  Υλικά που χρειαζόμαστε: 1 μπάλα.
  Περιγραφή:
  •    Κάθονται τα παιδιά σε κύκλο και η κατηχήτρια-της πετά την μπάλα σε ένα- ένα παιδί και εκείνο που την πιάνει λέει το όνομά του και τι θα θέλει φέτος να κάνουμε στο κατηχητικό! Στη συνέχεια σηκώνεται στη μέση του κύκλου ένα παιδί π.χ. ο Ιωάννης και τα υπόλοιπα παιδιά  ένα-ένα του δίνουν οδηγίες όπως… ο Ιωάννης να πετάξει την μπάλα στον Χρήστο κ.τ.λ. Αυτό το παιχνίδι αρέσει πολύ στα παιδιά και τα βοηθάει να γνωριστούν, διασκεδάζοντας !!!
   
  Μάντεψε ποιος λείπει: [Εσωτερικού & Εξωτερικού χώρου] 
  Ηλικία 3-7 ετών και πάνω
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 10 λεπτά
  Παίκτες όλα τα παιδιά
  Υλικά που χρειαζόμαστε: 1 μεγάλο πανί (φόδρα), 1 ντέφι ή μουσική
  Περιγραφή:
  •     Όσο παίζει η μουσική ή το ντέφι τα παιδιά τρέχουν διάσπαρτα στον χώρο! Μόλις σταματήσει η μουσική τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα και κλείνουν τα μάτια τους με τα χέρια! Τότε ο κατηχητής σκεπάζει ένα παιδί τελείως με την φόδρα και με το 1,2,3 όλοι ανοίγουν τα μάτια και ψάχνουν να βρουν ποιος λείπει!!! Το παιχνίδι συνεχίζεται και στο τέλος ο κατηχητής μπορεί να κρύψει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό κάτι που διασκεδάζει πολύ τα παιδιά αφού με τίποτα δε θα το περιμένουν!!!
  Με λένε … και μου αρέσει…:  [Εσωτ. & Εξωτ. χώρου] 
  Ηλικία 9 ετών και πάνω
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 10-15 λεπτά
  Παίκτες όλη η ομάδα
  Υλικά που χρειαζόμαστε: 1 αντικείμενο (μπαλάκι, κουκλάκι, κοχύλι…)
  Περιγραφή:
  • Τα παιδιά και ο κατηχητής πιάνονται χέρι-χέρι τυχαία και σχηματίζουν έναν κύκλο. Αφήνουν τα χέρια ελεύθερα.
  • Ο κατηχητής κρατάει το αντικείμενο και συστήνεται ως εξής: «Με λένε … και μου αρέσει… » (Το τι μας αρέσει μπορεί να είναι οτιδήποτε ή να περιοριστεί σε κάτι πιο συγκεκριμένο π.χ. χρώμα, άθλημα, φαγητό, χόμπι…)
  • Έπειτα δίνει το αντικείμενο στο διπλανό του παιδί το οποίο συστήνεται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συστηθούν όλα τα παιδιά.
  • (Προαιρετική δραστηριότητα) Τώρα ο κατηχητής επιλέγει ένα παιδί, του δίνει το αντικείμενο λέγοντας: «Σε λένε… και σου αρέσει…» και επιστρέφει στη θέση του. Το παιδί κάνει το ίδιο και αυτό συνεχίζεται με όλα τα παιδιά.
  • Εναλλακτικά μπορούμε να παίξουμε «Με λένε … και δε μου αρέσει …».
  Καλωσήλθες! Καλωσήλθες!:  [Εσωτ. & Εξωτ. χώρου] 
  Ηλικία 9 ετών και πάνω
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 8-10 λεπτά
  Παίκτες όλη η ομάδα
  Υλικά που χρειαζόμαστε: Ορχηστρική μουσική
  Περιγραφή:
  • Τα παιδιά και ο κατηχητής πιάνονται χέρι-χέρι τυχαία και σχηματίζουν έναν κύκλο. Αφήνουν τα χέρια ελεύθερα.
  • Με την έναρξη της μουσικής χαλούν τον κύκλο και κινούνται ελεύθερα μέσα στον χώρο χωρίς να ακουμπάει ο ένας τον άλλον.
  • Όταν σταματήσει η μουσική καλωσορίζουν με χειραψία όσους περισσότερους μπορούν λέγοντας «Καλωσήλθες!» μέχρι να ξαναρχίσει η μουσική.
  • Αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές κρίνει ο κατηχητής ότι χρειάζεται.

  4.3. ΜΕΣΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ (Γυμνασίου – Λυκείου)

   Άκουσε τον ήχο μου: [Εσωτ. & Εξωτ. χώρου]  
  Ηλικία 12 ετών και πάνω
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 20 λεπτά
  Παίκτες όλα τα παιδιά
  Υλικά που χρειαζόμαστε: … …..
    Περιγραφή:
  • Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια.
  • Το ένα έχει κλειστά μάτια ενώ το άλλο κρατά στα χέρια του ένα μουσικό όργανο ή παράγει κάποιον ήχο με τα χέρια ή το στόμα.
  • Το παιδί με τα κλειστά μάτια ακολουθεί τη διαδρομή που χαράζει το ζευγάρι του ακολουθώντας τον ήχο.
  • Το παιχνίδι παίζεται στην αρχή με ένα ζευγάρι και τα υπόλοιπα παιδιά κάθονται στον κύκλο. Όταν εξοικειωθούν μπορεί να μπει και ένα δεύτερο ζευγάρι και σιγά σιγά τα ζευγάρια να αυξηθούν.
  • Σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε ότι τα ζευγάρια μεταξύ τους έχουν διαφορετικούς ήχους.
  Καθρέφτης: [Εσωτ. & Εξωτ. χώρου]  
  Ηλικία 12 ετών και πάνω
  Υπολογιζόμενος χρόνος: 20 λεπτά
  Παίκτες όλα τα παιδιά
  Υλικά που χρειαζόμαστε: … …..
    Περιγραφή:
  • Σε ζευγάρι τα παιδιά κάνουν κινήσεις και το ένα πρέπει να αναπαράγει κατοπτρικά το άλλο.
  • Ξεκινήστε κάνοντας η ίδιοι τον καθρέφτη και στη συνέχεια βάλτε τα παιδιά σε ζευγάρια αφού βεβαιωθείτε ότι το καθένα έχει την παρέα του.
  • Ρωτήστε τα παιδιά πώς ένιωσαν κάνοντας την άσκηση. Παραλλαγή: Μπορεί να παιχτεί έχοντας σαν καθρέφτη μια μικρή ομάδα, έναν μόνο του ή μια άλλη ομάδα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσης για το Γυμνάσιο και Λύκειο μπορούμε να παίξουμε και τα παιχνίδια του κατώτερου κατηχητικού διότι μέσω αυτών μπορούμε να μάθουμε τις προτιμήσεις των παιδιών οι οποίες θα μας διευκολύνουν στο έργο μας.
   
  Καλή κι ευλογημένη ιεραποστολική Χρονιά!