Διαγωνισμός Γνώσεων στην Γαλιλαία | Πες μας ποιος άγιος είναι!

Σας περιγράφουμε περιληπτικά τα βασικότερα σημεία της ζωής ενός αγίου. Το ζητούμενο είναι να βρείτε εσείς σε ποιον άγιο αναφέρεται η περίληψη αυτή. Ξεκινάμε!!