Εργασία για το Γυμνἀσιο Ευπαλίου Δωρίδος, η οποία βραβεύτηκε.

Την εργασία έκαναν οι μαθήτριες Γ᾽Γυμνασίου του ανωτέρου σχολείου  Μαρία Μπάτζιου και Ηρώ Βέλιου.

Συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο σας. Και εις ανώτερα!