Τρίτο Τουρνουά ποδοσφαίρου 2019 | Μαλάματα.

Νικήτρια η ομάδα Ευπαλίου (Περιφέρεια). Συμμετείχαν 5 ομἀδες.

Δεύτερο Τουρνουά 2018 | Μαλάματα.

Νικήτρια η ομάδα Ερατεινής. Συμμετείχαν 4 ομἀδες.

Πρώτο Τουρνουά ποδοσφαίρου 2017 | Γαλαξίδι.

Νικήτρια η ομάδα Ερατεινής. Συμμετείχαν 3 ομἀδες